muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Doposażenie Działu Przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzymało dotację ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację w roku 2018 i 2019 zadania pn.: „Doposażenie Działu Przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy” w kwocie : 189 912,00 zł.

Zasadniczym celem przedmiotowego zadania było doposażenie i wzbogacenie infrastruktury wystawienniczej i edukacyjnej budynku skrzydła południowego (mieszczącego siedzibę Działu Przyrody muzeum) w dioramy, by w jak najbardziej efektywny sposób zoptymalizować przekazywanie odbiorcom oferty edukacyjnej ww. działu. Na realizację zadania i zarazem jego bezpośredni efekt rzeczowy, składał się zakup lub wykonanie dodatkowych elementów (dioram) do istniejących przyrodniczych wystaw stałych, pomocniczych środków technicznych ułatwiających  przeprowadzanie lekcji muzealnych związanych z tematyką wystaw, przyrodą Ziemi Radomskiej, ekologią, ochroną środowiska i zagadnieniami ogólnobiologicznymi oraz ich montaż w budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle