muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla muzeum im.Jacka Malczewskiego w Radomiu

 MJM -ZP.26-1/D/2015 

 


PRZETARG NIEOGRANICZONY  


o wartości  powyżej 30 000 euro i poniżej progów kwotowych określonych  w art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004r,tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z póz..zm. na:


DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO  i  MULTIMEDIALNEGO DLA MUZEUM  IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU

Numer ogłoszenia: 220376 - 2015; data zamieszczenia: 26.08.2015r.

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle