muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Dostosowanie budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu do wymogów przeciwpożarowych

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w 2017r. otrzymało dotację ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Dostosowanie budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu do wymogów przeciwpożarowych” w kwocie: 860 943, 04zł.

W ramach zadania Wykonane zostały roboty budowlane, które obejmowały:

  • Roboty z zakresu instalacji hydrantowej,
  • Roboty z zakresu instalacji elektrycznej,
  • Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  • Wykonanie instalacji DSO,
  • Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych,.
  • Wykonanie tablicy TPOŻ i synchronizacja systemu SSP,
  • Wymianę stolarki drzwiowej oraz niezbędnych elementów.

Celem zadania było zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji ludzi z budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na wypadek zagrożenia. Z istoty użytkowania tego budynku jako zagrażającego życiu ludzi wynikała konieczność dostosowania do nowych rozwiązań technicznych, które mają za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym zapewnienia możliwości ewakuacji ludzi.

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle