muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Dotknąć Malczewskiego - dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki

Projekt ,,Dotknąć Malczewskiego -  dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki" przyczynił się do przygotowania podstaw nowej ścieżki zwiedzania oraz programu edukacyjnego dedykowanego dla osób niewidomych i niedowidzących. Jako narzędzia najbardziej wymownie udostępniające sztukę/malarstwo osobom z dysfunkcja wzroku zostały przygotowane tyflografika oraz audiodeskrypcja do obrazu ,,Autoportret z muzą” Jacka Malczewskiego. Tyflografika jest to graficzne odwzorowanie i przedstawienie rzeczywistości, przy zastosowaniu skali  i proporcji, w sposób dostępny dotykowo; wizualizacja etapy tworzenia modelu 2D http://www.tyflografika.org/Malczewski/v2/2d/p1.html Prawidłowo przygotowana i wykonana tyflografika jest nierzadko daleko posuniętym uproszczeniem oryginalnego dzieła. Osoby widzące nie mające kontaktu z takimi pracami i nie znające zasad zgłębiania rysunków wypukłych mogą mieć nawet wrażenie, że grafika została przygotowana niechlujnie,  z pominięciem zbyt wielu detali. Takie ,,oglądanie” obrazu dotykiem przez osobę niewidomą  musi być uzupełniane komentarzem specjalisty/ przewodnika, który objaśnia elementy znajdujące się na rysunku. Do opisu obrazu przygotowana została także audiodeskrypcja dźwiękowy opis, za pomocą którego przedstawia się dzieła wizualne osobom niewidomym i słabowidzącym. Dzięki precyzyjnemu użyciu języka obraz zostaje przełożony na słowa, które pobudzając odpowiednie skojarzenia, prowadzą do jego rekonstrukcji.

Nasza skromna realizacja była przygotowana na otwarcie wystawy ,, Moja Dusza. Oblicza kobiet w twórczości Jacka Malczewskiego,”, natomiast ścieżkę udostępniliśmy  pierwszym gościom z dysfunkcją wzroku w ramach ogólnopolskiego festiwalu Kultura Bez Barier; link: http://2019.fkbb.pl/pl/program/kalendarium/radom/9/27/330 

Do ścieżki przygotowane są także warsztaty tworzenia mitycznych zwierząt. 

Tyflografikę przygotował i wykonał art-relief Marek Grześkowiak natomiast audiodeskrypcja została zrealizowana przez Fundację Audiodeskrypcja.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” w latach 2014-2020 oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Jacek Malczewski, Autoportret z Muzą (mp3)

 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle