muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Dotknąć Malczewskiego - Dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki

Projekt „Dotknąć Malczewskiego - Dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” w latach 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego po raz pierwszy i jako jedna z nielicznych instytucji kultury w Województwie Mazowieckim uzyskało fundusze z EFS.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę przybliżenia sztuk wizualnych ludziom niewidzącym i niedowidzącym. W projekcie chcemy położyć szczególny nacisk na malarstwo Jacka Malczewskiego, jednego z czołowych postaci Symbolizmu w Polsce, patrona naszego muzeum. Impulsem do przygotowania tego projektu są obchody jubileuszu 90-lecia śmierci artysty, zaplanowane na rok 2019. W ten sposób twórczość Malczewskiego, która stanowi Dziedzictwo Kulturowe naszego kraju stanie się dostępna dla grup wykluczonych a dla dotychczasowych zwiedzających ukaże się w nowej, uatrakcyjnionej formie.

 

Cel projektu:

„Dotknąć Malczewskiego – dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki” to projekt mający na celu przygotowanie pracowników do prowadzania działań edukacyjnych pod kątem pracy z osobami niewidzącymi i niedowidzącymi. Dodatkowym działaniem będzie także podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności językowych, do czego posłużą zagraniczne mobilności w następujących formach wsparcia: "job shadowing" i kursy metodyczno-językowe.

 

Planowane efekty:

Projekt zakłada poznanie nowatorskich rozwiązań oraz metod adaptacji przestrzeni muzealnej dla osób niepełnosprawnych (niewidomych).  Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych pracowników, umożliwi zdobycie doświadczenia w środowisku międzynarodowym, pozwoli zapoznać się z technologiami i urządzeniami wykorzystywanymi przy budowie tego rodzaju ekspozycji.  Poprzez technikę "job shadowing" uczestnicy wyjazdu będą mogli obserwować pracę przy tworzeniu wystaw oraz warsztatów dedykowanych dla osób niewidomych i niedowidzących. 

Wartość projektu: 21637 EURO

Wkład Funduszy Europejskich:  21637 EURO

Czas trwania projektu obejmuje 18 miesięcy od dnia 15.06.2018r. do dnia 15.12 2019r.


   

  

 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle