muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Dział Historii

Kierownik Działu - mgr Krzysztof Skarżycki
Pracownicy Działu:  mgr Mariusz Król, mgr Paweł Korba


Dział Historii posiada sekcję historyczną, militariów i Gabinet Numizmatyczny. Zajmuje się gromadzeniem zabytków związanych głównie z historią miasta i regionu, ich naukowym opracowaniem i popularyzacją.

 

Na zbiór historyczny składają się materiały pisane, ikonografia i realia. Ważną pozycję w zespole zajmują dokumenty podpisane przez królów polskich, druki z czasów insurekcji kościuszkowskiej, materiały dotyczące powstania styczniowego, jak również związane z życiem i działalnością wybitnych Radomian.

 

Bogato reprezentowana jest ikonografia XX - wiecznego Radomia. Obrazy, fotografie i pocztówki przedstawiają mieszkańców miasta, fragmenty zabudowy i zabytki, dokumentują ważne wydarzenia historyczne.

 

Skrzynia żelazna, Piotr Prażma z Klwowa - 1562 r.

 

W grupie realiów zgromadzono wytwory radomskiego rzemiosła, sztandary, ubiory, przedmioty pamiątkowe i codziennego użytku.
W latach 2002 - 2005 zbiory wzbogaciły się o kolekcję rodzinną przekazaną przez Andrzeja Pinno. Duży i różnorodny zbiór (ok. 700 obiektów) tworzą głównie przedmioty artystyczne i użytkowe, stanowiące wyposażenie radomskiej kamienicy mieszczańskiej.

 

 

Zbiór militariów liczący około 300 okazów, obejmuje broń białą i palną, umundurowanie i oporządzenie wojskowe z XIX i XX wieku.

 

Gabinet Numizmatyczny posiada zbiory z zakresu: numizmatyki, medalierstwa, falerystyki i sfragistyki. Najliczniejsza jest kolekcja numizmatyczna, która zawiera: banknoty, monety polskie (od czasów piastowskich do współczesności) i obce. Ważną pozycję w tym zbiorze stanowi talar koronny Władysława IV z 1634 r. wybity w mennicy bydgoskiej i talar sasko - polski Augusta II z 1713 r. W grupie monet obcych najwięcej jest rosyjskich i niemieckich, nieco mniej austryjackich z XIX i pocz. XX wieku. Gabinet posiada 12 znalezisk zespołowych z monetami od XV)XVI wieku do XIX wieku i okresu międzywojennego.

 

Wśród banknotów najcenniejszymi są bilety skarbowe z powstania kościuszkowskiego, medale powstałe w okresie od XIX wieku do współczesności. Ponadto w zbiorze znajdują się banknoty rosyjskie, niemieckie i ukraińskie z początku XX wieku i polskie z okresu międzywojennego.

 

Gromadzi się także akcje i obligacje. W ramach dokumentowania dziejów gospodarczych regionu uzupełniono zbiór papierów wartościowych o listy zastawne Radomskiego Towarzystwa Kredytowego, akcje Radomskiej Fabryki Chemicznej i Radomskiego Towarzystwa Elektrycznego.

 

Gromadzone są medale historyczne orientujące o wydarzeniach w państwie i regionie, medale, medaliony i plakiety portretowe wybite ku czci Polaków zasłużonych dla państwa, nauki i kultury pochodzące od XIX wieku do współczesności.

 

Z falerystyki posiadamy ordery i odznaczenia państwowe znanych ludzi Radomia, zbiór odznak pułkowych, znaczki organizacji i stowarzyszeń.

 

Sfragistyka - to tłoki pieczętne urzędowe, pieczątki firmowe i prywatne z XIX i XX wieku. Do ciekawszych należy zaliczyć tłoki pieczętne: Szkoły Pijarów w Radomiu, Prefekta Departamentu Radomskiego i Starosty Radomskiego z okresu II RP.

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle