muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Działalność społeczna XIX-wiecznej Gazety Radomskiej

                             

Na terenie miasta Radomia istniało Towarzystwo Dobroczynności, z którym współpracowała przez wiele lat Gazeta Radomska. Redakcja  zgodnie z zezwoleniem władz przeprowadzała zbiórki na rzecz : towarzystw dobroczynności i innych pożytecznych instytucji oraz mieszkańców dotkniętych różnym klęskami życiowymi . Redakcja podawała też nazwiska osób znajdujących się w ciężkiej  sytuacji materialnej, apelując o pomoc, co spotykało się z natychmiastowym odzewem ze strony czytelników.  Gazeta zawiadamiała o mających się odbyć różnorodnych imprezach, z których dochód  przeznaczony był na cele dobroczynne. Urządzano bale kostiumowe, wieczory taneczne na świeżym powietrzu, czy zabawy na  lodzie. 

 

 

 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle