muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Dziewczyna w kapeluszu. Portret Wandy Karczewskiej

Jacek Malczewski

„Dziewczyna w kapeluszu. Portret Wandy Karczewskiej”, ok. 1878

akwarela, papier, 29,2 x 20,7 cm

sygn. g. wzdłuż prawej krawędzi: „J. Malczewski.”

 

Portret został zakupiony z kolekcji prywatnej. Przez kilkanaście lat znajdował się w depozycie Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu. Zakup został sfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2019 r.

Cena: 15.000,00 zł

 

Jest to portret kuzynki Jacka Malczewskiego Wandy z Karczewskich Horochowej (1861-1922), urodzonej w Wielgiem, córki Justyny z Heydlów i Feliksa Karczewskiego. Z braćmi Wandy: Wacławem, Kazimierzem i Bronisławem, pod okiem Adolfa Dygasińskiego, Jacek przygotowywał się we dworze Karczewskich, w Wielgiem (lata 1867-1871), do nauki w krakowskim gimnazjum. Kuzynka była pierwszą, młodzieńczą miłością Jacka Malczewskiego. Niestety, zgody na ich związek nie wyraził ojciec dziewczyny, a wuj Jacka – Feliks Karczewski. Wanda, kilka lat po rozstaniu z młodym artystą, wyszła za mąż za Adama Horocha.

Akwarela stanowi wyjątkowy dowód zauroczenia początkującego artysty młodą kuzynką.

Praca była publikowana m.in. w: Z. K. Posiadała, Jacek Malczewski (1854-1929). W 150. rocznicę urodzin i 75. rocznicę śmierci, Radom 2008, s. 32;  S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Jacek Malczewski-życie i twórczość, Kraków, s. 30.

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle