muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Enkolpion z grodziska Piotrówka,

Enkolpion z grodziska Piotrówka, jeden z najcenniejszych zabytków w kolekcji działu archeologii, unikatowe znalezisko na naszym terenie.

 

(gr. εγκόλπιον, en- na, kolpos – pierś, dosł. napierśnik) - relikwiarz, dwuczęściowa, otwierana kapsuła w postaci krzyża noszona na piersiach między innymi przez wschodnich (prawosławnych) chrześcijan. Przestrzeń wewnątrz enkolpionu służyła do przechowywania relikwii lub cytatów z Pisma Świętego. Radomski zabytek jest niemal kompletnie zachowany (uszkodzenie ogniwa zawiasu w dolnej części mogło wpłynąć na zagubienie relikwii).

Na awersie enkolpionu znajduje się reliefowe wyobrażenie Jezusa na krzyżu , zaś na rewersie przedstawienia pięciu medalionów z wizerunkami świętych (?). Górną część pionowej belki wieńczy charakterystyczny, ortogonalny guz i uszko

służące do jego powieszenia.

Relikwiarz pochodzi z XII-wiecznej Rusi - Cesarstwa Bizantyńskiego (?).

Zabytek odkryty w 2012 roku, podczas badań wykopaliskowych prowadzonych przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Został znaleziony na Piotrówce w centralnej części grodziska, w warstwach datowanych na XIII wiek.

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle