muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Krzemienny pięściak neandertalczyka. Zwoleń, woj. mazowieckie

W plejstocenie obszar dzisiejszej Polski pokrywała tundra i chłodny step, na którym żyły liczne stada zwierząt. Podczas zlodowacenia Wisły, między 80 a 65 tysiącleciem p.n.e., w okolicach dzisiejszego Zwolenia zjawiały się niewielkie grupy neandertalczyków w poszukiwaniu zwierząt. Łowcy zazwyczaj przybywali nad rzekę w porze zimowej. Zasadzali się w pobliżu wodopoju, polując najczęściej na stada koni, ale także mamuty, nosorożce włochate i bizony. Zabite zwierzęta oprawiali i ćwiartowali na miejscu.

Łowcy używali broni i narzędzi z krzemienia czekoladowego, który był wydobywany w okolicach Wierzbicy i Iłży. Niektóre narzędzia zostały wykonane  z surowca pochodzącego Krakowa, co wskazuje na kierunek wędrówek neandertalczyków.

Wśród znalezisk krzemiennych były pięściaki służące do rozłupywania kości, cięcia skóry i mięsa i skrobania, noże, którymi oprawiano zwierzynę, zgrzebła do czyszczenia skór oraz ostrza służące jako groty. Część narzędzi wykonywano na miejscu, nad rzeką, o czym świadczą znaleziska krzemiennych odpadków.

Stanowisko archeologiczne w Zwoleniu jest najdalej wysuniętym na północ stanowiskiem archeologicznym związanym z homo neanderthalensis. Reprezentuje  środkowopaleolityczną kulturę mikocką, której relikty znane są ze stanowisk na terenie  Europy Zachodniej, południowej Polski oraz pojedynczych znalezisk z Ukrainy i Rosji. Jest stanowiskiem unikatowym na naszym terenie, znanym w środowisku archeologicznym całej Europy. Jego odkrywcą jest Jan Grudzień ze Zwolenia, kolekcjoner i miłośnik historii regionu. Badania na stanowisku prowadzili m. in. specjaliści z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie i Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. 

Publikacja wyników badań: THE KILLING FIELDS OF ZWOLEŃ. A Middle Paleolithic Kill-Buthery-Site in Central Poland, red. R. Schild, Warszawa 2005

 

 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle