muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno-historycznej

Modernizacja kamienic Gąski i Esterki

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzymało dotację ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację w latach 2018-2019 zadania pn.: „Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno-historycznej” w kwocie: 4 373 891,51zł.

Zadanie obejmuje modernizację i adaptację zabytkowych kamienic Gąski i Esterki. W ramach robót budowlano-montażowych zostaną wykonane roboty budowlano-montażowe, instalacyjne- sanitarne i elektryczne. Ponadto w ramach zadania zostanie sfinansowany kompleksowy nadzór nad inwestycją. Modernizacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki będzie miała na celu utworzenie w budynkach stałej wystawy archeologiczno-historycznej prezentującej miasto Radom i jego okolice w nieznanym dotychczas zakresie.

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle