muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego Volkswagen LT-46

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO VOLKSWAGEN LT-46

Nazwa sprzedającego:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Rynek 11, 26-600 Radom

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy Volkswagen LT-46 TDi MR'99 E2 4.6t z zabudową izotermiczną

Rok produkcji: 2003, data pierwszej rejestracji 19.07.2004r.

Moc: 80 kW

Pojemność silnika: 2461 ccm

Nr nadwozia: WV1ZZZ2DZ3H031839

Nr silnika: ANJ088867

Przebieg:  252122 km

Nr rej:  WR 53898

Kolor:  biały

Dodatkowe wyposażenie: Klimatyzacja oraz ogrzewanie niezależne zabudowy izotermicznej

Szacunkowa wartość została określona na podstawie opinii i wyceny wykonanej przez Rzeczoznawcę Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego i wynosi 3100,00 zł  netto. 

Cena wywoławcza  wynosi 3100,00 zł. netto

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia
30 sierpnia 2019r. do godz. 9.30. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, tj. Muzeum im Jacka Malczewskiego w Radomiu Rynek 11, 26-600 Radom lub  ze strony internetowej muzeum: www.muzeum.edu.pl

Oferta powinna zawierać:

- Imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

- adres siedziby oferenta

- numer PESEL i NIP oferenta

- datę sporządzenia oferty

- oferowaną cenę

-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń,

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu Volkswagen LT-46”.

Pozostałe informacje:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00, w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Rynek 11.

2. Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę.

3. W przypadku gdy oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę  odmówi podpisania umowy, Muzeum podpisze umowę sprzedaży z oferentem, który zaproponował kolejną pod względem ceny ofertę. 

4. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.

5. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.

6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

7. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu  tel 48 362 43 29 w. 102  

a) Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Łukasz Styczeń.tel. 504 923 578

b) Samochód można oglądać w dniach 28 -29 sierpnia 2019r. w godz. 1000 - 1400 w miejscu: Dziedziniec Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

8. SAMOCHÓD NIE PRZESZEDŁ POZYTYWNIE PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WSKAZANE JEST ZHOLOWANIE/LAWETA WYŻEJ WYMIENIONEGO POJAZDU.

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle