muzeum radom bip

Prace remontowe w budynku muzeum – skrzydło zachodnie

 MJM-III-26-8/2016

Radom dnia 24.05.2016r.


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o wartości zamówienia publicznego  poniżej 30 000 euro prowadzonego  na podstawie
Zarządzenia Nr 6/2014 Dyrektora Muzeum im. J. Malczewskiego
z dnia 18 kwietnia  2014 r. w związku z art. 4 ust. 8  ustawy – prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zmianami)

 Dotyczy: :  „Prace remontowe w budynku muzeum – skrzydło zachodnie”. 

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle