muzeum radom bip

Program

Nowy Program Edukacyjny 2021

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu pragnie zaprezentować program edukacyjny, skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem ma być popularyzacja wiedzy historycznej, archeologicznej, etnograficznej, przyrodniczej (szczegółowy opis niektórych, wybranych lekcji i warsztatów, poniżej) i plastycznej. 

Edukacja muzealna jest cennym uzupełnieniem zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkołach. Program składa się z lekcji muzealnych prowadzonych przez pracowników wszystkich działów naszego Muzeum. 
Podczas lekcji wiedza przekazywana jest uczniom poprzez różnego rodzaju prelekcje, pokazy praktyczne, prace z dziełami sztuki i zabytkami oraz z wykorzystaniem różnorodnych multimediów. 

Każda z lekcji trwa od 45 do 60 min, a grupa biorąca w niej udział nie może przekraczać 30 osób. Udział w lekcjach jest odpłatny i wynosi 9 PLN za osobę. 
Prosimy o rezerwację terminu lekcji z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod nr 
tel. 48 36 25 694. 
W przypadku odwołania lekcji z niezależnych od Muzeum powodów (choroba prelegenta itp.) szkoła zostanie poinformowana wcześniej o tym fakcie.   


Serdecznie zapraszamy do udziału w programie :)

Zachęcamy do udziału w nowych warsztatach:

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle