muzeum radom bip

Projekty

"Cyfrowy symbolizm. Zero-jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego"
Powrót do przeszłości, czyli o badaniach w Żelaznej Nowej
Żelazna Nowa - Monografia
Zakup systemu audioprzewodników oraz aplikacji mobilnej
Zakup elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy
Zakup i montaż bramki detekcyjnej w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Kalendarz archeologiczny na rok 2021
Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej, stanowisko 2, woj. mazowieckie, pow. kozienicki
Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej, stanowisko 2, woj. mazowieckie, pow. kozienicki
Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej, stanowisko 2, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
Zakup linorytów Jana Nowaka w celu uzupełnienia kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Remont ściany bocznej Muzeum im. Jacka Malczewskiego
Remont kotła gazowego w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
"Cyfrowy symbolizm. Zero-jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego"
"Cyfrowy symbolizm. Zero-jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego"
"Cyfrowy symbolizm. Zero-jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego"
Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej, stan. 2, pow. kozienicki, woj. mazowieckie
"Cyfrowy symbolizm. Zero-jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego"
Dotknąć Malczewskiego - dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki
Dotknąć Malczewskiego - dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki
Dotknąć Malczewskiego – dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki
Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej, stan. 2, pow. kozienicki, woj. mazowieckie
Ogólnoeuropejski projekt scMODULES
,,Dotknąć Malczewskiego – dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki”
Dotknąć Malczewskiego - Dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki
Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle