muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Usługi konserwacji zabytkowych mebli oraz obiektów archeologicznych na potrzeby wystawy stałej w Muzeum Historii Radomia

Radom dn. 17.06.2020r.

MJM – ZP.26-2/1/U/2020            

 

Usługi konserwacji zabytkowych mebli oraz obiektów archeologicznych na potrzeby wystawy stałej w Muzeum Historii Radomia w ramach zadania pn. „Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno –historycznej”

 

Przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019 r.  poz. 1843 ze zm.)

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle