muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia budynku kordegardy w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie z podziałem na dwie części.

Radom  25.05.2012r. 

MJM-III/3501/2/D/2012
                                  

PRZETARG NIEOGRANICZONY


o wartości  powyżej 14 000 euro i poniżej progów kwotowych określonych  w art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004r,tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z póz.zm. na:

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia budynku kordegardy w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie z podziałem na dwie części.

Numer ogłoszenia: 173172- 2012; data zamieszczenia: 25.05.2012r.

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle