muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Wystawy czasowe w muzeum radomskim w latach 1945-1960

1945 

1. Wystawa przeglądowa malarstwa polskiego - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków.
2. Wystawa prac malarskich Aleksandra Sarnowicza, - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
3. "Salon Zimowy 1945" - ogólnopolska wystawa plastyki, - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 

1946 

1. "Salon Zimowy 1945" - ogólnopolska wystawa plastyki - kontynuacja z 1945 r. 
2. Wystawa fotografii artystycznej, - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
3. Wystawa portretu historycznego i współczesnego - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
4. "Warszawa w gruzach" - wystawa dzieł fotograficznych Jana Bułhaka, - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
5. Wystawa jesienna 1946 - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
6. II "Salon Zimowy 1946" - zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 

1947 

1. II "Salon Zimowy 1946" - kontynuacja z 1946 r. 
2. Wystawa zbiorowa obrazów Haliny Kowalskiej-Krysińskiej, - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
3. Wystawa grafiki, rysunku i książki, - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
4. Wystawa zbiorowa obrazów artysty malarza Władysława Mikosa, - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
5. Wystawa jesienna 1947 - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.
6. Wystawa zbiorowa obrazów, szkiców i rysunków artysty malarza Wacława Dobrowolskiego, - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 

1948 

1. Wystawa zbiorowa obrazów, szkiców i rysunków artysty malarza Wacława Dobrowolskiego - kontynuacja z 1947 r. 
2. Zniszczenia i odbudowa państw słowiańskich - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. 
3. III Ogólnopolska wystawa zimowa 1948 - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
4. Wystawa obrazów i szkiców artysty malarza Antoniego Suchanka "Niezapomniana Warszawa 1945" - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
5. Wystawa zbiorowa "Polskie Tatry" artysty malarza Stanisława Biechońskiego - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
6. Wystawa "Zbrodnie niemieckie". 
7. Tadeusz Kościuszko - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie. 
8. Dzieje cywilizacji w Polsce Jana Matejki - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie. 
9. Wystawa entomologiczna - zorganizowana przez J. Markiewicza z Częstochowy. 10. Wystawa jesienna 1948,- zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
11. Wystawa przeglądowa malarstwa polskiego XIX i XX w. - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
12. IV Ogólnopolska Wystawa Zimowa 1948 - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 

1949 

1. IV Ogólnopolska Wystawa Zimowa 1948 - kontynuacja z 1948 r. 
2. Wystawa 9-ciu grafików z Krakowa - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie. 
3. Fotografie Edwarda Hartwiga, - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików. 
4. Wystawa malarstwa i rysunku plastyków amatorów - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
5. Malarze polscy połowy XIX w. - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie.
6. Wystawa dwóch akwarelistów węgierskich Bartha i Csorby - we współpracy z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. 
7. Wystawa zbiorowa Macieja Wiercińskiego - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
8. Wystawa sztuki ludowej regionu kieleckiego. 
9. Warszawa w malarstwie XIX w. - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie. 
10. Wystawa jesienna 1949 - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.11. V Wystawa Zimowa - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 

1950 

1. V Wystawa Zimowa - kontynuacja z 1949 r. 
2. Wystawa zbiorowa artysty malarza Jana Wojciecha Umińskiego, - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
3. Sztuka starożytna - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie. 
4. Mikołaj Kopernik - zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Warszawie. 
5. Mickiewicz - Puszkin - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie. 
6. 1-szo Majowa wystawa książki, grafiki i rysunku - zorganizowana przez Centralne Biuro Wystaw w Warszawie. 
7. Wystawa w 5-cio lecie Ogniska Kultury Plastycznej - Wolnej Szkoły Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Radomiu - zorganizowana przez Wolną Szkołę Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Radomiu. 
8. Bitwa pod Grunwaldem - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie. 
9. Wystawa jesienna radomskich artystów plastyków - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
10.Sztuka prehistoryczna - zorganizowana przez Muzeum Prehistoryczne w Poznaniu. 11.33-rocznica Rewolucji Październikowej, - zorganizowana przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie. 
12.Karykatura polityczna w walce o pokój - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Krakowie. 
13.Wystawa porcelany i fajansu. 
14.VI Ogólnopolska Wystawa Zimowa - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 

1951 

1. Wystawa porcelany i fajansu - kontynuacja z 1950 r. 
2. VI Ogólnopolska Wystawa Zimowa - kontynuacja z 1950 r. 
3. Hugo Kołłątaj - zorganizowana przez Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach. 
4. Wycinanki opoczyńskie - zorganizowana przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 
5. 1-Majowa wystawa - zorganizowana przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie. 
6. Osiągnięcia narodu radzieckiego w pracy pokojowej - zorganizowana przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie. 
7. Sztuka i rękodzieło ludowe - zorganizowana przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie. 
8. Wiek Oświecenia w Polsce - zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. 
9. Rozwój społeczeństw pierwotnych. 
10.Wystawa prac malarskich Jacka Malczewskiego. 
11.Wystawa Październikowa - miesiąc pogłębiania przyjaźni Polsko-Radzieckiej w plastyce, książce i fotografii, - zorganizowana przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie. 
12.VII Wystawa Zimowa o charakterze ogólnopolskim - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 

1952 

1. Wystawa prac malarskich Jacka Malczewskiego - kontynuacja z 1951 r. 
2. VII Wystawa Zimowa o charakterze ogólnopolskim - kontynuacja z 1951 r. 
3. Realizm mieszczański w malarstwie polskim XIX w. - zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Warszawie. 
4. Stefan Żeromski - zorganizowana przez Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach. 
5. Wystawa Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Kielcach. 
6. 1 Majowa wystawa 1952 - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
7. Higiena osobista - zorganizowana przez Polski Czerwony Krzyż w Warszawie. 
8. Doroczna wystawa Państwowego Ogniska Plastycznego w Radomiu - zorganizowana przez Państwowe Ognisko Plastyczne w Radomiu. 
9. Historia wsi - zorganizowana przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie. 
10. Wystawa przeglądowa malarstwa polskiego - zorganizowana przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie. 
11. Kraków w średniowieczu - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie. 
12. Wystawa pomocy polonistycznych, - zorganizowana przez Wydział Oświaty PMRN w Radomiu. 
13. Wystawa Październikowa - zorganizowana przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie. 
14. VIII Wystawa Zimowa o charakterze ogólnopolskim - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 

1953 

1. Wystawa prac Józefa Brandta. 

1954 

1. VIII Wystawa Zimowa o charakterze ogólnopolskim - kontynuacja z 1952 r. 
2. Krajobraz Ziemi Krakowskiej i Podhala w obrazach St. Kamockiego - zorganizowana przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie. 

1955 

1. Dawne górnictwo i hutnictwo Staropolskiego Zagłębia - zorganizowana przez Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach. 
2. Wystawa malarzy Ziemi Radomskiej - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
3. Ubiór i wnętrze w dawnej Polsce - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie. 
4. Wystawa przeciwgruźlicza - zorganizowana przez Polski Czerwony Krzyż w Radomiu. 
5. Wystawa "Ptaki krajowe". 
6. Rewolucja roku 1905 w plastyce - zorganizowana przez Muzeum Sztuki w Łodzi. 
7. XI Wystawa Zimowa o charakterze ogólnopolskim - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 

1956 

1. Wystawa "Ptaki krajowe" - kontynuacja z 1955 r. 
2. XI Wystawa Zimowa o charakterze ogólnopolskim - kontynuacja z 1955 r. 
3. VII Ogólnopolska wystawa amatorskiej fotografii artystycznej - zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Fotograficzne w Radomiu. 
4. Świat starożytny - zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Warszawie. 
5. Starodruki polskie.. 
6. Jan Matejko - zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Warszawie. 
7. Broń i egzotyka. 
8. "Ruiny Warszawy 1945" Antoniego Suchanka i nasza Warszawa. 
9. Chrońmy przyrodę ojczystą. 
10. Wystawa reprodukcji, grafiki i rysunków Leona Wyczółkowskiego. 
11. Wystawa książki radzieckiej - zorganizowana przez "Dom Książki". 
12. "Wykopaliska na Wośnikach". 
13. "Drzeworyt japoński" - zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Warszawie. 
14. "Rembrandt" - fotografie dzieł - zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Warszawie. 
15. Grafika religijna - zorganizowana przez "Słowo Powszechne". 
16. XII Wystawa plastyki o charakterze ogólnopolskim - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 

1957 

1. Chrońmy przyrodę ojczystą - kontynuacja z 1956 r. 
2. "Wykopaliska na Wośnikach" - kontynuacja z 1956 r. 
3. "Rembrandt" - fotografie dzieł - kontynuacja z 1956 r. 
4. Grafika religijna - kontynuacja z 1956 r. 
5. XII Wystawa plastyki o charakterze ogólnopolskim - kontynuacja z 1956 r. 
6. Wystawa malarstwa Stanisława Krzyształowskiego - zorganizowana przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie. 
7. Zabytki architektury Ziemi Kieleckiej - zorganizowana przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 
8. XXV lat pracy Haliny Krysińskiej - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
9. Wystawa wiosenna plastyków radomskich - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków. 
10.Rysunki uczniów szkół podstawowych i przedszkoli - zorganizowana przez Wydział Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radomiu. 
11.Rysunki dziecinne "Co widziałem w Muzeum". 
12.Warszawa w grafice, fotografii i rysunku. 
13. Sztuka ludowa województwa łódzkiego - zorganizowana przez Muzeum Etnograficzne w Łodzi. 
14.Konwisarstwo - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie. 
15.Wystawa jesienna radomskich artystów plastyków - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Radomiu. 
16.Wystawa malarska Tadeusza Michaluka z Warszawy - zorganizowana przez Tadeusza Michaluka. 
17.Poznaj piękno ziemi ojczystej - zorganizowana przez Ligę Ochrony Przyrody w Radomiu. 
18.XIII Ogólnopolska Wystawa Plastyki - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 

1958 

1. XIII Ogólnopolska Wystawa Plastyki - kontynuacja z 1957 r. 
2. Wystawa prac Józefa Brandta. 
3 Ogólnopolska wystawa grafiki - zorganizowana przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie. 
4. X lat twórczej pracy Władysława Kurpiela - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Radomiu. 
5. Wystawa wiosenna plastyków radomskich - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Radomiu. 
6. Wystawa rzeźbiarza kieleckiego Zygmunta Kaczora - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach. 
7. Wystawa prac Aleksandra Sarnowicza w 20 rocznicę śmierci. 
8. Malarstwo polskie okresu romantyzmu - zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Warszawie. 
9. Wystawa rysunków szkół podstawowych i Liceum Pedagogicznego w Radomiu - zorganizowana przez Wydział Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radomiu. 
10.Dzieje Radomia i Ziemi Radomskiej w dokumencie archiwalnym - zorganizowana przez Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Radomiu. 
11.Sztuka ludowa województwa kieleckiego - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciól Sztuk Pięknych w Kielcach. 
12.Wystawa prac Stanisława Czajkowskiego - zorganizowana przez Stanisława Czajkowskiego. 
13.Stanisław Wyspiański - zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Warszawie. 
14.Wystawa jesienna plastykow radomskich - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Radomiu. 
15.Wystawa reprodukcji prac Artura Grottgera - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie. 
16.XIV Ogólnopolska Wystawa Plastyki - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięk nych w Radomiu. 
17.Wystawa nabytków i darów w 1958 r. 

1959 

1. Stanisław Wyspiański - kontynuacja z 1958 r. 
2. XIV Ogólnopolska Wystawa Plastyki - kontynuacja z 1958 r. 
3. Wystawa nabytków i darów w 1958 r. - kontynuacja z 1958 r. 
4. Ogólnopolska wystawa grafiki i rzeźby - zorganizowana przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie. 
5. Wystawa prac Józefa Brandta. 
6. Plakat filmowy polski i obcy - zorganizowana przez Dyskusyjny Klub Filmowy w Radomiu. 
7. Wystawa twórczości plastyków amatorów - zorganizowana przez Związek polskich Artystów Plastyków w Radomiu. 
8. Kiermasz wiosenny plastyków radomskich - zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 
9. Wystawa książki i prasy - zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu. 
10. Ptaki polskie i ich rozwój. 
11. "Pamiętamy" zbrodnie hitlerowskie - zorganizowana przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Radomiu. 
12. Wystawa rysunków szkolnych - zorganizowana przez Wydział Oświaty PMRN w Radomiu. 
13. Wystawa - konkurs rysunków na Dom Handlowy PSS - zorganizowana przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Radomiu. 
14. Wystawa malarstwa ze zbiorów własnych. 
15. "Tatry" - artysta malarz Stanisław Biechoński - zorganizowana przez Stanisława Biechońskiego. 
16. Wystawa jesienna plastyków radomskich - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Radomiu. 
17. Współczesne malarstwo francuskie w barwnych reprodukcjach - zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Warszawie. 
18. Wystawa fotografii O. Galdyńskiego "Italia jesienią" - zorganizowana przez Miejską Radę Narodową w Radomiu. 
19. XV Ogólnopolska wystawa plastyki. Malarstwo i rzeźba, - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 

1960 

1. XV Ogólnopolska wystawa plastyki. Malarstwo i rzeźba - kontynuacja z 1959 r. 
2. Jak powstaje obraz - zorganizowana przez Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach. 
3. Chiny Ludowe w fotografii - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików. 
4. Malarstwo Haliny Krysińskiej - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Radomiu. 
5. Etnografia Ziemi Radomskiej. 
6. Wystawa Darwinowska o pochodzeniu gatunków - zorganizowana przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Kielcach. 
7. Wystawa książki i prasy - zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu. 
8. Wystawa fotograficzna "Oto Paryż" - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików. 
9. Wystawa prac Józefa Brandta. 
10. Grafika i reprodukcje polskie XIX i XX w. 
11. W 550 rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem - zorganizowana przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach. 
12. Wystawa fotografii Franciszka Karasiewicza - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików. 
13. Stanisław Wyspiański - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie. 
14. Impresjonizm francuski - zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Warszawie. 
15. Wystawa jesienna plastyków radomskich - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Radomiu. 
16. Wystawa akwarel i rysunków Władysława Kurpiela - zorganizowana przez Władysława Kurpiela. 
17. Malarstwo polskie w zbiorach muzeum radomskiego. 
18. XVI Ogólnopolska wystawa plastyki - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle