muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Wystawy czasowe w muzeum radomskim w latach 1961-2000

1961

1. XVI Ogólnopolska wystawa plastyki - kontynuacja z 1960 r.

2. Badania archeologiczne dawnego Radomia - zorganizowana przez Ekspedycję Wykopaliskową Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie.

3. Wystawa fotografii Franciszka Myszkowskiego - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików.

4. "Oto Afryka" - wystawa fotografii - zorganizowana przez Towarzystwo Ludoznawcze w Kielcach.

5. Wybitni malarze polscy XIX w. - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie.

6. Wystawa książki - zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu.

7. Zespołowa wystawa fotografii artystycznej - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików.

8. Wystawa - konkurs rysunków szkolnych pt. "Millenium a moje miasto".

9. Wystawa fotografiki greckiej - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików.

10. "Ptaki".

11. Zbrodnie hitlerowskie dokonane na terenie Ziemi Radomskiej - zorganizowana przez Powiatową Ligę Przyjaciół Żołnierza.

12. Wystawa fotografii „Radom wczoraj, dziś i jutro”, - zorganizowana przez Wojciecha Stana i Konrada Brejtkopa.

13. Projekty trwałego upamiętnienia miejsc straceń w Radomiu - zorganizowana przez Społeczny Komitet Upamiętnienia Miejsc Straceń w Radomiu.

14. Wystawa jesienna plastyków radomskich, - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Radomiu.

15. Skały budowlane w architekturze romańskiej regionu kieleckiego - zorganizowana przez Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach.

16. XVII Ogólnopolska wystawa plastyki - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

17. Historia pieniądza polskiego.

18. Wystawa pokonkursowa "Tkactwo i ceramika województwa kieleckiego".

1962

1. Skały budowlane w architekturze romańskiej regionu kieleckiego - kontynuacja z 1961 r.

2. XVII Ogólnopolska wystawa plastyki - kontynuacja z 1961 r.

3. Historia pieniądza polskiego - kontynuacja z 1961 r.

4. Wystawa pokonkursowa "Tkactwo i ceramika województwa kieleckiego" - kontynuacja z 1961 r.

5. PPR sukcesorka postępowych tradycji Wielkiego Proletariatu, SDKPiL i KPP - zorganizowana przez Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Radomiu.

6. Skarby kultury światowej uratowane przez ZSRR.

7. Malarstwo rosyjskie od XVIII do początków XX w. - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie.

8. Wystawa fotografii reportażowej Antoniego Żuchowskiego - zorganizowana przez Redakcję "Życia Radomskiego".

9. Starodruki i dawna prasa.

10.Kultura ludowa regionu radomskiego.

11.Wystawa prac Jacka Malczewskiego.

12.Piękno morza w fotografice - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików.

13.Broń.

14.Litografie J. Piwarskiego - zorganizowana przez Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach.

15.Wystawa fotografiki fińskiej - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików w Warszawie.

16.40-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu - zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu.

17.XX-lecie PPR - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków.

18.XVIII Ogólnopolska wystawa plastyki - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

1963

1. XVIII Ogólnopolska wystawa plastyki - kontynuacja z 1962 r.

2. Adolf Dygasiński w 60 rocznicę śmierci - zorganizowana przez Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach.

3. Wystawa fotografiki E. Hartwiga "Kulisy teatru" - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików.

4. Książka o sztuce.

5. Portret sarmacki - zorganizowana przez Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach.

6. W 100 rocznicę Powstania Styczniowego.

7. Fotografika meksykańska - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików w Warszawie.

8. "Paryż" artysta malarz Władysław Kurpiel - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół SztukPięknych w Radomiu.

9. Oświecenie - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie.

10. XIX Ogólnopolska wystawa plastyki - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

1964

1. Oświecenie - kontynuacja z 1963 r.

2. XIX Ogólnopolska wystawa plastyki - kontynuacja z 1963 r.

3. Gobeliny wawelskie - zorganizowana przez Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu.

4. Wystawa zespołowa Związku Polskich Artystów Fotografików - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików.

5. Polska Ludowa w fotografii artystycznej - zorganizowana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie.

6. Majdanek oskarża i ostrzega - zorganizowana przez Muzeum Martyrologii na Majdanku.

7. Piękno stroju ludowego i regionu Marii Wąsowicz - Sopoćko - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

8. Polskie dzieło plastyczne w okresie XX-lecia - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie.

9. Radom w XX-lecie PRL.

10. Romantyzm 2 połowy XIX w. - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie.

11. Architektura krajów Azji - zorganizowana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

12. Gdańsk i morze - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików.

13. XX lat plastyki okręgu kieleckiego - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Radomiu.

1965

1. XX lat plastyki okręgu kieleckiego - kontynuacja z 1964 r.

2. Wystawa obrazów ks. Władysława Paciaka.

3. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w.

4. Impresjonizm francuski i polski - zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Warszawie.

5. Wystawa architektury Frank Lyod Wright - zorganizowana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

6. Okiem historyka sztuki i fotografika po Włoszech i Francji - zorganizowana przez A. Bróża z Krakowa.

7. Wystawa prac plastycznych dzieci - zorganizowana przez Wydział Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radomiu.

8. Fotografika NRD - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików w Warszawie.

9. XX jubileuszowa ogólnopolska wystawa plastyki - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

10. Wystawa Ognisk Plastycznych - zorganizowana przez Państwowe Ognisko Plastyczne w Radomiu.

11. Wystawa obrazów Józefa Brandta z okazji 50 rocznicy śmierci artysty.

12. Wystawa zespołowa Związku Polskich Artystów Fotografików -zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików w Warszawie.

13. Wczesnośredniowieczny Radom w świetle wykopalisk archeologicznych - zorganizowana przez Ekspedycję Wykopaliskową Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie.

14. Wystawa etnograficzna województwa białostockiego, kieleckiego, lubelskiego i rzeszowskiego.

15. Zieleń Radomia - akwarele Barbary .Orzeszko.

16. Projekty rozbudowy i zazielenienia Radomia - zorganizowana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną.

17. Obozy faszystowskie - II wojna światowa "Bramy tragedii" - zorganizowana przez Związek Artystów Fotografików w Warszawie.

1966

1. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w. - kontynuacja z 1965 r.

2. Wystawa etnograficzna województwa białostockiego, kieleckiego, lubelskiego i rzeszowskiego - kontynuacja z 1965 r.

3. Współczesne malarstwo lubelskie - zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Lublinie.

4. Wystawa gobelinów Tamary Hans - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

5. Grafika bułgarska.

6. Konserwacja malarstwa - zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Lublinie.

7. Od Hamburga do Kalkuty - wystawa fotografii T. Trepanowskiej - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików w Warszawie.

8. Kraj Rad w oczach dziecka - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Radomiu.

9. Wystawa prac plastycznych dzieci szkół podstawowych - zorganizowana przez Ośrodek Metodyczny Studium Nauczycielskiego w Radomiu.

10. Wojewódzka wystawa Ognisk Plastycznych - zorganizowana przez Państwowe Ognisko Plastyczne w Radomiu.

11. Kultura ludowa regionu radomskiego.

12. 1000 lat rozwoju przestrzennego Radomia - zorganizowana przez Radomskie Towarzystwo Naukowe.

13. Ludowe kowalstwo, malarstwo i rzeźba - zorganizowana przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

14. Wszystko o filmie - wystawa plakatu - zorganizowana przez Dyskusyjny Klub Filmowy w Radomiu.

15. XXI Wystawa plastyki "Millenium" - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

1967

1. Kultura ludowa regionu radomskiego - kontynuacja z 1966 r.

2. XXI Wystawa plastyki "Millenium" - kontynuacja z 1966 r.

3. Badania archeologiczne muzeum w latach 1964-1966.

4. Zabytki ich ochrona i gromadzenie.

5. Wacław Dobrowolski - malarstwo - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Radomiu.

6. Wystawa fotografiki radzieckiej - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików w Warszawie.

7. Malarstwo Mieczysława Wiśniewskiego z Torunia.

8. Majdanek w plastyce - Władysław Paciak i Wojciech Stan - zorganizowana przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Radomiu.

9. Malarstwo pejzażowo-rodzajowe - zorganizowana przez Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach.

10. Obrazy współczesnych plastyków częstochowskich - W. Barylski, St. Michniewski, J. Pogorzelski i Wł. Łyszczan.

11. Wystawa Ognisk Plastycznych województwa kieleckiego - zorganizowana przez Państwowe Ognisko Plastyczne w Radomiu.

12. "Etnografia" - strój, tkanina, plecionkarstwo.

13. Wystawa fotografiki Antoniego Nowosielskiego - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików w Warszawie.

14. Malarstwo polskie XIX i XX w. - zorganizowana przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

15. Oleje, akwarele, pastele Haliny Krysińskiej - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

16. Prace K. Piskorskiej z Warszawy.

17. Wystawa pokonkursowa rysunków młodzieży szkolnej w 50 rocznicę Rewolucji Październikowej.

18. Okręg PPR i miasto Radom w walce z okupantem zorganizowana przez Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.

19. XXII Wystawa plastyki - 50 lecie Rewolucji Październikowej - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

1968

1. Badania archeologiczne muzeum w latach 1964-1966 - kontynuacja z 1967 r.

2. Okręg PPR i miasto Radom w walce z okupantem - kontynuacja z 1967 r.

3. XXII Wystawa plastyki - 50 lecie Rewolucji Październikowej - kontynuacja z 1967 r.

4. "Głowy polityki" - wystawa fotografii E. Ulikowskiej - zorganizowana przez Radomskie Towarzystwo Fotograficzne.

5. Wystawa grafika radzieckiego Jonasa Kuzminskisa.

6. Rok 1905 w satyrze politycznej - zorganizowana przez Muzeum im. Lenina w Warszawie.

7. Malarstwo Krystyny Pelletier.

8. Grafika Tadeusza Hajnrycha - zorganizowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach.

9. Malarstwo Aleksandra Sarnowicza.

10. Malarstwo Władysława Mikosa - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

11. Malarstwo Władysława Michniewskiego z Częstochowy.

12. Rysunki holenderskie XVI-XVIII w. - zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Kielcach.

13. Wojewódzka Wystawa Ognisk Plastycznych - zorganizowana przez Państwowe Ognisko Plastyczne w Radomiu.

14. Portret kobiecy XVIII-XIX w. - zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Lublinie.

15. Wystawa fotografii prasowej Bronisława Dudy - zorganizowana przez Redakcję "Życia Radomskiego".

16. Jaskinie Polski - zorganizowana przez Miejskie Muzeum Krajoznawcze i Higieniczne w Częstochowie.

17. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w.

18. Z dziejów uzbrojenia w Polsce - zorganizowana przez Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach.

19. XXIII - Partyzantka kielecka w plastyce - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

20. Kafle XIV - XVI w. w zbiorach Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach - zorganizowana przez Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach.

21. 60 lat PTTK w Radomiu - zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Radomiu.

22. Sztuka ludowa mieszkańców dawnej Puszczy Kozienickiej.

1969

1. Sztuka ludowa mieszkańców dawnej Puszczy Kozienickiej - kontynuacja z 1968 r.

2. "Zrodził nas czyn" - 25 lecie Związku Młodzieży Wiejskiej - zorganizowana przez Związek Młodzieży Wiejskiej w Radomiu.

3. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w.

4. Kierunki malarstwa polskiego XX w. - zorganizowana przez Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach.

5. Wpływ rewolucyjnych ruchów społecznych na przemiany wsi polskiej 1918-1968-zorganizowana przez Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.

6. Ekslibris w 25 lecie PRL - zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu.

7. Rysunki Józefa Brandta ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Radomiu.

8. Wystawa prac uczniów Ogniska Plastycznego w Radomiu - zorganizowana przez Państwowe Ognisko Plastyczne w Radomiu.

9. Wystawa pokonkursowa dzieci szkół podstawowych „25 lat PRL” - zorganizowana przez Wydział Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radomiu.

10. Przemysł radomski XXV-lecia PRL - zorganizowana przez Naczelną Organizację Techniczną w Radomiu.

11. Monety i medale XXV-lecia PRL.

12. Rysunki Juliana Żebrowskiego.

13. Lenin - Wielki Październik i Kraj Rad w reprodukcjach malarstwa radzieckiego - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Radomiu.

14. Plakat społeczno-polityczny XXV lat PRL - zorganizowana przez IV Liceum Ogólnokształcące w Radomiu.

15. XXIV Ogólnopolska wystawa plastyki "Rok 1939-Polski Ruch Oporu" - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

1970

1. XXIV Ogólnopolska wystawa plastyki "Rok 1939 - Polski Ruch Oporu" -kontynuacja z 1969 r.

2. Wacław Dobrowolski 1890-1969 - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

3. Lenin - człowiek i dzieło - zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu.

4. Miejsca straceń Polaków na terenie Radomia i Ziemi Radomskiej przez okupanta hitlerowskiego - zorganizowana przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Radomiu.

5. Rzeźba ludowa Stanisława Denkiewicza.

6. Wystawa prac uczniów Ogniska Plastycznego w Radomiu - zorganizowana przez Państwowe Ognisko Plstyczne w Radomiu.

7. "Pod sztandarem Lenina" - wystawa pokonkursowa plastyki - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

8. Wystawa malarstwa Władysława Kurpiela - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

9. "Wietnam walczy" - artysta plastyk ks. Władysław Paciak - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

10. XXV Ogólnopolska wystawa plastyki "Polska walcząca na lądzie i morzu 1939-1945" - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

1971

1. XXV Ogólnopolska wystawa plastyki "Polska walcząca na lądzie i morzu 1939-1945" - kontynuacja z 1970 r.

2. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w.

3. Konserwacja zabytków drewnianych - zorganizowana przez Zjednoczone Zespoły Gospodarcze "INCO" PAX.

4. ZSRR - kultura i życie - zorganizowana przez Dom Kultury Radzieckiej w Warszawie.

5. Ukraińska sztuka dekoracyjna - stosowana - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Warszawie.

6. Haft białoruski - zorganizowana przez Dom Kultury Radzieckiej w Warszawie.

7. Dr Tytus Chałubiński - życie i dzieło - zorganizowana przez Radomskie Towarzystwo Naukowe.

8. W 100 lecie Komuny Paryskiej - zorganizowana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie.

9. Wystawa prac uczniów Państwowego Ogniska Plastycznego w Radomiu - zorganizowana przez Państwowe Ognisko Plastyczne w Radomiu.

10. Wystawa obrazów Józefa Pankiewicza ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie.

11. Szlak bojowy 72 p.p. im. D. Czachowskiego w roku 1939 - zorganizowana przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Radomiu.

12. Wieś w malarstwie i rzeźbie - zorganizowana przez Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.

13. Szkice Majdanka Jeleny Joyanowic z Belgradu.

14. XXVI Ogólnopolska wystawa plastyki - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

1972

1. XXVI Ogólnopolska wystawa plastyki - kontynuacja z 1971 r.

2. Kowalstwo ludowe Ziemi Radomskiej.

3. Ilustracja - rysunek Tadeusza Hajnrycha - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

4. PPR w trudzie i w walce pokoleń - zorganizowana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie.

5. Władysław Mikos 1885-1970 - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

6. Polski współczesny ekslibris - zorganizowana przez Barbarę i Czesława Erberów z Kielc.

7. Wystawa fotografii prasowej Bronisława Dudy - zorganizowana przez Redakcję "Życia Radomskiego".

8. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w.

9. Wystawa prac uczniów Państwowego Ogniska Plastycznego w Radomiu zorganizowana przez Państwowe Ognisko Plastyczne w Radomiu.

10. Józef Brandt na tle środowiska.

11. Grafika estońska - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Warszawie.

12. Pionierzy radzieccy - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Warszawie.

13. Rzeźby Zbigniewa Maleszewskiego - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Rzeźby w Orońsku.

14. Małe formy rzeźbiarskie - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Rzeźby w Orońsku.

15. Medalierstwo polskie XIX-XX w. - zorganizowana przez Towarzystwo Numizmatyczne w Radomiu.

16. XXVII Ogólnopolska wystawa plastyki "Kobieta w sztuce" - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

1973

1. XXVII Ogólnopolska wystawa plastyki "Kobieta w sztuce" - kontynuacja z 1972 r.

2. Ptaki polskie.

3. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w.

4. Zamek Królewski w Warszawie - zorganizowana przez Komitet Odbudowy Zamku i Muzeum Narodowe w Warszawie.

5. Czesław Waszko - wystawa rysunku - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Radomiu.

6. XXVIII doroczny pokaz prac Państwowego Ogniska Plastycznego w Radomiu - zorganizowana przez Państwowe Ognisko Plastyczne w Radomiu.

7. Z tradycji kopernikowskich na kielecczyźnie - zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu.

8. Autoportrety malarzy polskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie.

9. Kultura ludowa regionu radomskiego.

10. XXVIII Ogólnopolska wystawa plastyki - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

1974

1. Kultura ludowa regionu radomskiego - kontynuacja z 1973 r.

2. XXVIII Ogólnopolska wystawa plastyki - kontynuacja z 1973 r.

3. Mikołaj Kopernik w twórczości Władysława Paciaka.

4. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w.

5. Wystawa prac Marii i Stanisława Dawskich z Warszawy - zorganizowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Radomiu.

6. "Żołnierze Wolności" - zorganizowana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie.

7. Żołnierz polski w walce, odbudowie i rozwoju kraju - zorganizowana przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Radomiu.

8. Tajne nauczanie 1939-1945 - zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Radomiu.

9. Wystawa prac uczniów Państwowego Ogniska Plastycznego w Radomiu - zorganizowana przez Państwowe Ognisko Plastyczne w Radomiu.

10. Współczesna rzeźba portretowa w Polsce - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Warszawie.

11. Retrospektywna wystawa plastyki radomskiej 1945-1974.

12. Pejzaż podradomski w twórczości Jacka Malczewskiego.

13. Wystawa pośmiertna rzeźb Bolesława Zwolińskiego.

14. XXIX Ogólnopolska wystawa plastyki - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

1975

1. XXIX Ogólnopolska wystawa plastyki - kontynuacja z 1974 r.

2. Kultura ludowa regionu radomskiego - kontynuacja z 1974 r.

3. Wystawa prac radzieckich plastyków amatorów - zorganizowana przez Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Radomiu.

4. Plakat "Bezpieczeństwo na drogach świata" - zorganizowana przez Automobilklub Świętokrzyski w Radomiu.

5. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w.

6. Młodzież radziecka w fotografii artystycznej - zorganizowana przez Polską Agencję "lNTERPRESS".

7. Ogólnopolski przegląd dorobku artystycznego Państwowych Ognisk Plastycznych - zorganizowana przez Państwowe Ognisko Plastyczne w Radomiu.

8. Rewolucja 1905-1907 w dawnej Guberni Radomskiej - zorganizowana przez Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Radomiu.

9. Ląd wczesnośredniowieczny gród nad Wartą - zorganizowana przez Muzeum Prehistoryczne w Poznaniu.

10. XXX Salon Zimowy. Ogólnopolska wystawa malarstwa, grafiki i rzeźby - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

1976

1. Kultura ludowa regionu radomskiego - kontynuacja z 1975 r.

2. XXX Salon Zimowy. Ogólnopolska wystawa malarstwa, grafiki i rzeźby - kontynuacja z 1975 r.

3. Jędrzej Krysiński. Malarstwo - rysunek.

4. Średniowieczne warownie Krakowa w obrazach Zygmunta Wierciaka - zorganizowana przez Muzeum Historyczne m. Krakowa.

5. Związek Radziecki dzisiaj - zorganizowana przez Polską Agencję "INTERPRESS".

6. Malarstwo weneckie XVII i XVIII w. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie.

7. "Ocalić od zapomnienia" - ze zbiorów Szkolnych Izb Pamięci.

8. Polski strój ludowy - zorganizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

9. Wystawa plastyki radomskiej - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Radomiu.

10. Sztandary żołnierskiej chwały - zorganizowana przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

11. "Partyzanci" - wystawa obrazów i grafiki Władysława Paciaka.

12. Pokaz nabytków Muzeum Okręgowego w Radomiu.

1977

1. XXXI Ogólnopolski Salon Zimowy plastyki - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

2. Sztuka ludowa w gminach województwa radomskiego.

3. Pamiątki Bractwa Kurkowego ze zbiorów Muzeum Historycznego m. Krakowa- zorganizowana przez Muzeum Historyczne m. Krakowa.

4. Barwny świat owadów - zorganizowana przez Muzeum Gornośląskie w Bytomiu.

5. Związek Radziecki - kraj turystyki i przyjaźni - zorganizowana przez Inter-Tourist w Warszawie.

6. Współczesna rzeźba ludowa Karpat Polskich - zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

7. Polski pieniądz papierowy 1794-1965 - zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Lublinie.

8. Radziecki rysunek satyryczny - zorganizowana przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze" w Olsztynie.

9. Tradycje rewolucyjne Ziemi Radomskiej w dokumencie.

10. Kowalstwo ludowe województwa radomskiego - zorganizowana przez Muzeum Wsi Radomskiej.

11. Wystawa plastyki Oddziału Radomskiego ZPAP - zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Radomiu.

12. Bursztyn - kopalna żywica - zorganizowana przez Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

1978

1. Tradycje rewolucyjne Ziemi Radomskiej w dokumencie - kontynuacja z 1977 r.

2. Kowalstwo ludowe województwa radomskiego - kontynuacja z 1977 r.

3. Wystawa plastyki Oddziału Radomskiego ZPAP - kontynuacja z 1977 r.

4. Bursztyn kopalna żywica - kontynuacja z 1977 r.

5. XXXII Ogólnopolski Salon Zimowy Plastyki "Metafora we współczesnym malarstwie i rysunku" - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

6. Polskie malarstwo krajobrazowo-rodzajowe ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach -zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Kielcach.

7. Malarstwo polskie 20-lecia międzywojennego - tendencje lat trzydziestych -zorganizowana przez Muzeum Sztuki w Łodzi.

8. Gry i zabawy ludowe Ziemi Radomskiej - zorganizowana przez Muzeum Wsi Radomskiej.

9. Bogactwo głębin morskich i oceanów - zorganizowana przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

10. Motyw przyrodniczy w plakacie - zorganizowana przez Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego.

11. Broń biała i palna w zbiorach Muzeum Okręgowego w Radomiu.

12. Medale portretowe w zbiorach Muzeum Okręgowego w Radomiu.

13. "Stare i nowe bajki malowane" Marii Dawskiej z Warszawy - zorganizowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Radomiu.

14. I "Prezentacje portretu współczesnego" - Radom 78 - zorganizowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Radomiu.

15. Malarstwo Artura Nachta-Samborskiego.

16. Droga do niepodległości.

1979

1. Malarstwo Artura Nachta-Samborskiego - kontynuacja z 1978 r.

2. Droga do niepodległości - kontynuacja z 1978 r.

3. XXXIII Ogólnopolski Zimowy Salon Plastyki - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

4. W kręgu I Wystawy Sztuki Nowoczesnej - Kraków 1948/49 ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi - zorganizowana przez Muzeum Sztuki w Łodzi.

5. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w.

6. Historia zatrzymana w kadrze. Polska w okresie II wojny światowej - zorganizowana przez Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.

7. Chwała oręża polskiego w walce z faszyzmem w latach 1939-1945 - zorganizowana przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Radomiu.

8. Pamięć dzieciom. Dziecko w obozie hitlerowskim - prace artysty plastyka ks. Władysława Paciaka - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Majdanka w Radomiu.

9. Janusz Stanny - grafika książkowa.

10. Polski plakat teatralny ze zbiorów Andrzeja Kowalskiego.

11. Z radomskich wystaw artystycznych 1945-1979. Malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba.

12. Malarstwo prymitywne Stanisława Deli z Gniewoszowa.

13. Malarstwo na szkle Krzysztofa Okonia z Krakowa - zorganizowana przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem.

14. Rzemiosło artystyczne dawnych ludów z terenu Związku Radzieckiego - zorganizowana przez Państwowe Muzeum Archedlogiczne w Warszawie.

15. Jacek Malczewski 1854-1929. Wystawa w 50 rocznicę śmierci.

16. Ogólnopolskie biennale kowalstwa ludowego - zorganizowana przez Muzeum Wsi Radomskiej.

1980

1. Malarstwo na szkle Krzysztofa Okonia z Krakowa - kontynuacja z 1979 r.

2. Rzemiosło artystyczne dawnych ludów z terenu Związku Radzieckiego - kontynuacja z 1979 r.

3. Ogólnopolskie biennale kowalstwa ludowego - kontynuacja z 1979 r.

4. Jacek Malczewski 1854-1929. Wystawa w 50 rocznicę śmierci - kontynuacja z 1979 r.

5. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w.

6. Między VI a VII Zjazdem PZPR. Wystawa plakatu społeczno-politycznego.

7. III Wojewódzki przegląd plastyki nieprofesjonalnej - zorganizowana przez Wojewódzki Dom Kultury w Radomiu.

8. XXXIV Ogólnopolski Zimowy Salon Plastyki - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

9. Ziemia Radomska w latach wojny i okupacji.

10. Jan Tarasin. Wystawa malarstwa, rysunku i grafiki.

11. Rysunki i komentarze. Wystawa polskiego rysunku współczesnego.

12. Kobierce i tkaniny wschodnie z kolekcji rodziny Kulczyckich - zorganizowana przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem.

13. Myśl i tworzywo. Wystawa małych form rzeźbiarskich - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Rzeźby w Orońsku.

14. Jan Stanisławski 1860-1907. Wystawa malarstwa - zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wielkopolskim.

15. W niewoli Wehrmachtu - zorganizowana przez Muzeum Martyrologii i Walki Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

16. Cyna w zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej - zorganizowana przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

1981

1. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w. - kontynuacja z 1980 r.

2. Jan Stanisławski 1860 -1907 - kontynuacja z 1980 r.

3. Cyna w zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej - kontynuacja z 1980 r.

4. XXXV Ogólnopolski Salon Zimowy Plastyki - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

5. Apoloniusz Kędzierski 1861-1939 - wystawa malarstwa.

6. Kamienie szlachetne i ozdobne z terenu Związku Radzieckiego - zorganizowana przez Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

7. Karykatury Kazimierza Sichulskiego ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem - zorganizowana przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem.

8. II Ogólnopolskie Triennale - Prezentacje Portretu Współczesnego - Radom 81 - zorganizowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Radomiu.

9. Wystawa rzeźby Mieczysława Weltera - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Rzeźby w Orońsku.

10. Walory przestrzeni - wystawa rzeźby - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Rzeźby w Orońsku.

11. Portret w grafice i rycinie książkowej ze zbiorów Jana Fabiańskiego.

12. Nabytki Muzeum Okręgowego w Radomiu.

13. Rysunek i opis. Wystawa polskiego rysunku współczesnego.

1982

1. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w. - kontynuacja z 1981 r.

2. Nabytki Muzeum Okręgowego w Radomiu - kontynuacja z 1981 r.

3. Rysunek i opis. Wystawa polskiego rysunku współczesnego - kontynuacja z 1981 r.

4. XXXVI Ogólnopolski Salon Zimowy Plastyki - zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

5. Tradycje ruchu robotniczego w radomskiem.

6. Kultura Afganistanu ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - zorganizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

7. W rocznicę Konstytucji 3 Maja ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Radomiu.

8. Portret staropolski XVII i XVIII w. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Kielcach.

1983

1. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w. - kontynuacja z 1982 r.

2. Tradycje ruchu robotniczego w radomskiem - kontynuacja z 1982 r.

3. Portret staropolski XVII i XVIII w. - kontynuacja z 1982 r.

4. "... narodowego długu spadkobiercy - w 120 rocznicę Powstania Styczniowego".

5. XXXVII Salon Zimowy Plastyki - zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

6. Majdanek-Więźniowie-dziś - 40 rocznica radomskiego transportu więźniów na Majdanek. 7.1.1943 - 7.1.1983 - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Majdanka i Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Radomiu.

7. Ekspresjonizm - zorganizowana przez Muzeum Sztuki w Łodzi.

8. Malarstwo nieprofesjonalne ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Radomiu.

9. Wojsko polskie w sztuce medalierskiej i falerystyce.

10. Malarstwo ks. Władysława Paciaka.

1984

1. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w. - kontynuacja z 1983 r.

2. Malarstwo ks. Władysława Paciaka - kontynuacja z 1983 r.

3. XXXVIII Ogólnopolski Salon Zimowy Plastyki - zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

4. Grafika lamajska z Nepalu - zorganizowana przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

5. III Ogólnopolskie Triennale "Prezentacje portretu współczesnego Radom 84" - zorganizowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Radomiu.

6. Muzeum bez tajemnic.

7. Radom - rozwój miasta.

8. Jan Kochanowski - fakty i hipotezy.

1985

1. Radom - rozwój miasta - kontynuacja z 1984 r.

2. XXXIX Ogólnopolski Salon Zimowy Plastyki - zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

3. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w.

4. Plastyka radomska 1945 - 1985.

5. Jan Matejko ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie.

6. Technika i technologa w epoce kamienia - zorganizowana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

7. W kręgu Brandta.

8. III Ogólnopolska wystawa Ognisk Plastycznych - zorganizowana przez Państwowe Ognisko Plastyczne w Radomiu.

9. Jacek Malczewski.

10. Talent, pasja, intuicja.

11. Rewolucja 1905 r. w radomskiem.

1986

1. Talent, pasja, intuicja - kontynuacja z 1985 r.

2. XL Ogólnopolski Salon Zimowy Plastyki - zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

3. 50 lat pracy Haliny Krysińskiej.

4. Twórczość plastyczna Józefa Ignacego Kraszewskiego - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie.

5. Krajobraz w twórczości malarzy radomskich.

6. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w.

7. Racławice - prawda - legenda - symbole.

8. Rysunki Tadeusza Brzozowskiego - prace z lat 1937-1986 r.

1987

1. Racławice - prawda - legenda - symbole - kontynuacja z 1986 r.

2. Rysunki Tadeusza Brzozowskiego - prace z lat 1937-1986 - kontynuacja z 1986 r.

3. "Kossakowie" - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie.

4. IV Trennale "Prezentacje portretu współczesnego - Radom 87" - zorganizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych w Radomiu.

5. 55 lat pracy Jędrzeja Krysińskiego.

6. Malarstwo Włodzimierza Pawłockiego - zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Radomiu.

7. Huculszczyzna - zorganizowana przez Lwowską Galerię Obrazów we współpracy z Muzeum Okręgowym w Radomiu.

1988

1. XLI Ogólnopolski Salon Zimowy Plastyki - zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu.

2. Uczniowie Matejki - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie.

3. Dumy hetmańskie.

4. Portret lwowski XVII i XVIII w. - zorganizowana przez Lwowską Galerię Obrazów.

1989

I. Dumy hetmańskie - kontynuacja z 1988 r.

2. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w.

3. Andrzej Wajda - Autoportret.

4. Ptasie tajemnice.

5. Afirmacje różnorodności.

1990

1. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w. - kontynuacja z 1989 r.

2. Modernizm - zorganizowana przez Lwowską Galerię Obrazów.

3. V Triennale "Prezentacje portretu współczesnego - Radom 90" - zorganizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych w Radomiu.

4. Jerzy Nowosielski - malarstwo.

5. Lwowskie malarstwo współczesne - zorganizowana przez Lwowską Galerię Obrazów.

6. Jarmark polski.

7. Szopki polskie.

1991

1. Kozaczyzna.

2. Motywy wielkopostne i pasyjne w sztuce polskiej.

3. Niezwykły świat Władysława Rząba.

4. "Pierwsza ..." w 200 rocznicę Konstytucji 3 Maja.

5. Pokaz prac uczniów Liceum Plastycznego w Kielcach - zorganizowana przez Liceum Plastyczne w Kielcach

6. Bogurodzica.

7. Radomski czerwiec 1976 - zorganizowana przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu.

8. Grunwald - obraz zapomniany.

9. Fotografia izraelska - zorganizowana przez Ambasadę Izraela w Polsce.

10. IV Pielgrzymka Jana Pawła II w obiektywach reporterów PAP i CAF - zorganizowana przez Polską Agencję Prasową i Centralną Agencję Fotograficzną.

11. Szopki krakowskie.

12. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w.

1992

1. Mrożek - zorganizowana przez Muzeum Teatru Starego w Krakowie.

2. J.K. Oraczewski i A. von Weizsacker.

3. 10 lat później. Wystawa polskiego rysunku współczesnego - zorganizowana przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu.

4. Przyroda Antarktydy - zorganizowana przez Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

5. Bajdała - zorganizowana przez Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne w Łodzi.

6. Misteria polskie w fotografiach Adama Bujaka z Krakowa.

7. Artyści Karagandy - zorganizowana przez Obwodowe Muzeum Sztuk Plastycznych w Karagandzie.

8. Impresje chasydzkie - malarstwo Józefa Krzysztofa Oraczewskiego.

9. Moja mała Ojczyzna - z historii Żydów regionu radomskiego.

10. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w.

11. Wystawa poplenerowa prac uczniów szkół plastycznych w Radomiu - zorganizowana przez Państwową Szkołę Plastyczną w Radomiu.

12. Tadeusz Hajnrych - malarstwo 1988-1992 - zorganizowana przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu.

1993

1. Moja mała Ojczyzna - z historii Żydów regionu radomskiego - kontynuacja z 1992 r.

2. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w. - kontynuacja z 1992 r.

3. Tadeusz Hajnrych - malarstwo 1988-1992 - kontynuacja z 1992 r.

4. Rośliny lasu karbońskiego - zorganizowana przez Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

5. Secesja.

6. Władysław Paciak - obrazy z cyklu "Majdanek" i "Dziecko w obozie koncentracyjnym" z lat 1963-1971 - zorganizowana przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu.

7. Krzysztof Mańczyński - rysunki z lat 1968, 1992-1993.

8. Przerażenie i ukojenie - w kręgu ekspresji psychopatologii - zorganizowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Płocku.

9. Księga wiekuistego trwania. Stary i Nowy Testament w malarstwie europejskim XVII-XVIII w. - zorganizowana przez Lwowską Galerię Obrazów.

10. Słowo światu - pielgrzymki Jana Pawła II w fotografii Arturo Mari - zorganizowana przez Muzeum Jasnogórskie w Częstochowie.

11. Bieszczadzkie ikony.

12. Ks. Jan Wiśniewski (1876-1943).

13. Kamienie ozdobne Polski - zorganizowana przez Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

14. Kolekcje i unikaty w zbiorach muzeum radomskiego.

15. Zanim powstało miasto - początki Radomia. Wystawa archeologiczna.

1994

1. Kolekcje i unikaty w zbiorach muzeum radomskiego - kontynuacja

2. Ks. Jan Wiśniewski (1876-1943). - kontynuacja

3. Malarstwo nieprofesjonalne.

4. Zanim powstało miasto - początki Radomia. Wystawa archeologiczna. - wystawa stała.

5. Mamut, urny i "Piekielna Górka".

6. Wojciech Fangor - malarstwo.

7. Chłopi w sztuce polskiej.

8. Jedno życie. - wystawa przyrodnicza.

1995

1. Chłopi w sztuce polskiej. - kontynuacja

2. Tytus Chałubiński. Tatry.

3. Chałubińszczacy 1905 - 1995.

4. Klejnoty tatrzańskiej przyrody.

5. Impresje tatrzańskie - malarstwo Ireny Trzetrzewińskiej.

6. Malarstwo Władysława Wałęgi - Wiry.

7. Zanim powstało miasto - początki Radomia. Wystawa archeologiczna. - wystawa stała.

8. Mamut, urny i "Piekielna Górka". - kontynuacja

1996

1. Zanim powstało miasto - początki Radomia. Wystawa archeologiczna. - wystawa stała.

2. Tytus Chałubiński. Tatry. - kontynuacja

3. Chałubińszczacy 1905 - 1995. - kontynuacja

4. Klejnoty tatrzańskiej przyrody. - kontynuacja

5. Izrael - Archeologia z lotu ptaka.

6. Dzieci polskie rysują Jerozolimę

7. Mitologia Malczewskiego

8. Malarstwo Astrid Babińskiej.

9. Łowiectwo, człowiek, przyroda - wystawa poplenerowa ZPAP.

10. Jan III Sobieski - Castrum Doloris

1997

1. Jan III Sobieski - Castrum Doloris - kontynuacja

2. Zanim powstało miasto - początki Radomia. Wystawa archeologiczna. - wystawa stała.

3. Najnowsze odkrycia Działu Archeologicznego

4. Jarosław Miklasiewicz - malarstwo nieprofesjonalne

5. Galeria malarstwa polskiego - XIX - XX wiek.

6. Dary dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu - 1992 - 1997.

7. Tajwan - piękno natury. Ochrona przyrody.

8. Klejnoty kolekcji ordynacji Dzieduszyckich ze Lwowa.

1998

1. Zanim powstało miasto - początki Radomia. Wystawa archeologiczna. - wystawa stała.

2. Epoka Pana Tadeusza.

3. "A to echo grało" - wystawa przyrodnicza

4. Józef Brandt - uczniowie i przyjaciele.

1999

1. Zanim powstało miasto - początki Radomia. Wystawa archeologiczna. - wystawa stała.

2. Józef Brandt - uczniowie i przyjaciele.

3. "A to echo grało" - wystawa przyrodnicza

4. Zwierzęta epoki lodowej

5. Panorama karykatury polskiej - 1945 - 1998.

6. OOOO - powieści Hoffmana, czyli filmowe "Ogniem i mieczem" na wesoło.

7. Stefan Szmidt. Etiudy polskie.

8. Był zamek- wystawa stała

9. Teatr Witolda Gombrowicza - plakaty z kolekcji Krzysztofa Dydo.

10. Ukrzyżowany. - rzeźby sakralne z Lwowskiej Galerii Sztuki

11. Powstanie listopadowe. Prawda i legendy; "Kordian" - J. Słowackiego;
"Noc Listopadowa" - St. Wyspiańskiego

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle