muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Wystawy czasowe w muzeum radomskim w latach 2001-2013

2000

1. Zanim powstało miasto. Początki Radomia. - wystawa stała 

2. Był zamek ... - wystawa stała 

3. Powstanie listopadowe . Prawda i legendy; "Kordian" - Juliusza Słowackiego; "Noc listopadowa" - Stanisława Wyspiańskiego. 

4. Lalki polskie, lalki świata . Ze zbiorów Polskie Rzemiosło i Rękodzieło "Cepelia".

5. Marzenia Witka - plakaty i lalki wykonane przez przedszkolaków.

6. - Tkanina i haft chiński.Wachlarze i ceramika chińska. Latawce 

7. "To ci śliczności ..." - Impresje z "Chłopów" Władysława Reymonta 

8. Galeria malarstwa polskiego XIX - XX w. 

9. Zwierzęta dzikiej Afryki 

2001

1. Cyprian Kamil Norwid. Promethidion 

2. Zanim powstało miasto. Początki Radomia. - wystawa stała

3. Był zamek ... - wystawa stała

4. Zwierzęta dzikiej Afryki - kontynuacja 

5. Galeria malarstwa polskiego XIX i XX wieku. - kontynuacja 

6. Szopki polskie. 

2002

1. „Był zamek ...” - wystawa stała
 
2. „Zanim powstało miasto” - wystawa stała
 
3. „Szopki polskie” – kontynuacja
 
4. „Karnawał polski”.
 
5. „W kraju Ligii i Ursusa”
 
6. „Moje miasto”.
 
7. „Dary kolekcji rodziny Pinno”. 

8. „Podszepty z "Trans - Atlantyka" Witolda Gombrowicza
 
9. „Jacek Malczewski – malarstwo”
 
10. „Alfons Karpiński – malarstwo” 

2003

1. „Był zamek ...”- wystawa stała

2. „Zanim powstało miasto” - wystawa stała. 

3. „Jacek Malczewski – malarstwo” - wystawa stała 

4. „Indonezja - mozaika tradycji i kultur” 

5. Podszepty z "Trans - Atlantyka" Witolda Gombrowicza - kontynuacja 

6. „Średniowieczne narzędzia tortur” 

7. „Wystawa fotograficzna Wojciecha Stana” 

8. „Wyrobnicy pamięci. Solidarność Radomska 1980 – 1981” 

9. „Starożytne brązy chińskie” 

10. „Zjednoczona Europa” 

11. „Na plebani w Borkowicach”
 
12. „Władysław Paciak 1903 – 1983” 

13. „IV Triennale autoportretu”

2004

1. „Był zamek ...”- wystawa stała 

2. „Zanim powstało miasto” - wystawa stała 

3. „Jacek Malczewski – malarstwo” - wystawa stała 

4. „Alfons Karpiński – malarstwo” - kontynuacja 

5. „Zjednoczona Europa” - kontynuacja 

6. Galeria malarstwa polskiego XIX - XX w. 

7. Z dziejów Polek - wystawa zrealizowana wspólnie z Muzeum Teatralnym w Warszawie i Fundacją im. J. Chełmońskiego w Radziejowicach, prezentowana 18 stycznia - 19 marca w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie 

8. Kobieta w malarstwie polskim XIX i XX w.

2005

1. „Jacek Malczewski 1854 – 1929”

2. „Talent, pasja, intuicja II”

3. „500 - lecie konstytucji radomskiej 1505 – 2005”

4. „Kolekcja Malarstwa Polskiego XIX i XX w. - ze zbiorów prywatnych”.

5. "Tytus Chałubiński" - wystawa z okzaji 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałubińskiego”

6. „Adam Myjak. Rzeźba i rysunek”.

7. „Fotografie prawdziwe, bo juz niepodobne. Ksiądz Jan Twardowski w dziewięćdziesiąte urodziny”.

2006

1. „Skąd nasz ród... Wczesne średniowiecze w krainie między Wisłą, Pilicą a Kamienną”

2. „Z dziejów bursztynu”.

3. „Lwów miasto otwarte. 750 lat istnienia”.

4. „Stan wojenny”.

2007

1. „Malarstwo Romana Kochanowskiego”

2. „Bociany”.

3. „Pamiątki radomskiego rzemiosła”

4. Społeczność ewangelicka Radomia. Wystawa w 490. rocznicę Reformacji

5. "Złoty Róg" - na motywach "Wesela" St. Wyspiańskiego 

6. "Sekrety egipskich mumii, czyli stąd do wieczności"

7. "W promieniach egipskiego słońca..."

2008

1."Złoty Róg" - na motywach "Wesela" St. Wyspiańskiego-kontynuacja

2. "Szeroka droga. Zapomniany obraz miasta Magdeburga"

3. "Galeria malarstwa polsiego XIX i XX w."

4. "Polskie papiery wartościowe. Obligacje, listy zastawne, akcje"

 

5. "Lądowanie wyobraźni. Malarstwo Władysława Wałęgi".

6. "Lwów 1918. Dwie legendy".

2009

 1. Polskie papiery wartościowe - kontynuacja

2. „Lwów 1918. Dwie legendy”.   – kontynuacja
 

3. Wystawa "Radomskie ślady Jana Pawła II" - wystawa zorganizowana z okazji 30-lecia wyboru  kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową  i 50-lecia sakry biskupiej
 

4. „Teraz my”
 

5. "Piękno do mnie przyszło... Wojciech Weiss. Malarstwo białego okresu. Aneri Irena Weissowa. Malarstwo."

 

6.  Z kart historii radomskiej policji. W 90. rocznicę uchwalenia ustawy o policji państwowej.

 

7. "Fotografia Dzikiej Przyrody", Wildlife Photographer of the Year 2002-08
 

8. „Z pamiętników starego subiekta” Wystawa na motywach „Lalki” B. Prusa.

9. "Galeria sztuki nieprofesjonalnej"
 

10. „Radom i okolice w latach wojny i okupacji niemieckiej 1939-1945”, która została przygotowana z okazji 70. lecia wybuchu II wojny światowej.
 

10. „Benedykt Dybowski 1833-1930. Rycerz niezłomny”.
Benedykt Dybowski
 

 

2010

1.„Z pamiętników starego subiekta”. – kontynuacja
 

2.„Galeria sztuki nieprofesjonalnej” – kontynuacja
 

3. „Radom i okolice w latach wojny i okupacji niemieckiej 1939-1945”.
 

4. „Benedykt Dybowski 1833-1930. Rycerz niezłomny” - kontynuacja
 

5.Wystawa projektów wyeksponowania reliktów Bramy Krakowskiej, wg. wizji studentów Instytutu Urbanistyki i Architektury Politechniki Łódzkiej „Opus Regis Casimiri 1365-2010”
 

6.„Zabawne zabytki „ – gry i zabawki ze Zbiorów  Rodziny Sosenko
 

7. „Muzealne Spotkania z Fotografią”
 

8.  „100 Lat RKS Radomiak Radom 1910-2010”
 

9.Stroje Ludowe Województwa Szabolcs- Szatmar –Bereg
 

10. „1000 lat przyjaźni polsko – węgierskiej” – wystawa planszowa z Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Łodzi
 

11. „Bogu-Ojczyźnie – Bliźnim” – wystawa planszowa z Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Łodzi
 

12. „Galeria autoportretu współczesnego 1984-1990”.  Obrazy ze zbiorów dawnego BWA w Radomiu
 

13. „Piekarskie tradycje rodziny Foglów”
 

14. „650 lat radomskiej Fary”
 

15. „Fryderyk Chopin i Kolbergowie”
 

16. „Śląscy malarze wizjonerzy”
 

17. „Malarstwo Romana Kochanowskiego” – wystawa pokazywana za granicą we Fraisingu -  Niemcy

 

2011

1. „650 lat radomskiej Fary”
 

2. „Galeria sztuki XIX i XX wieku”
 

3. „Piekarskie tradycje rodziny Foglów”
 

4. „Radomianie na starych fotografiach ”

5. „ Jacek i Rafał Malczewscy” Radomianie na starych fotografiach
 

6. „Czerwiec 1976. W 35 rocznicę wydarzeń”

7. „Śląscy malarze wizjonerzy”

8. „Motywy religijne w sztuce”
 

9. „Jan Paweł II Droga na ołtarze”
 

10. „Nowy Jork przed 11 września”

11. „Tajemnice Czarnego Lądu”
 

12. „Japonia wczoraj i dziś. Współczesne rzemiosło i tkaniny z kolekcji Muzeum Sztuki i i Techniki Japońskiej Manggha”
 

13. „Fryderyk Chopin i Kolbergowie”

14. „Tradycje krakowskiego Bractwa Kurkowego”
 

15. „Cudze chwalicie” – wystawa fotograficzna organizowana przez Urząd Miejski w Radomiu

2012

1. „Jacek i Rafał Malczewscy”

2. „Poezja i narracja – malarstwo Jerzego Kutkowskiego i Jarosława Miklasiewicza”

3. „Kolorowy zawrót głowy”

4. „Radom świadectwa przeszłości”

5. „Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w.”

6. „Z mitologia w świat antyku”
 

7. „Dary Edwarda Kossoya”
 

8. „Tradycje krakowskiego Bractwa Kurkowego”

9. „Przybyli odeszli, są.. Żydzi polscy”
 

10. „Ściana płaczu”

11. „Wycinanki żydowskie Marty Gołąb”

12. „Najpiękniejsze owady świata”

13. „Megality – kamienne giganty”

2013
 

1. „Piotrówka. Pamięć rodowodu”

 

2. „Chwała zwyciężonym. Wystawa w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego”
 

3. „Kolorowy zawrót głowy”

 

4. „90. lecie Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Wystawa jubileuszowa”.

 

5. „Podróż do głębin”

 

6. „Dary Edwarda Kossoya

 

7. „Radom – świadectwa przeszłości”

 

8. „Władysław Paciak – malarstwo rysunek. W 110 rocznicę urodzin i 30 śmierci”
 

9. „„Sarmacki skarb. Trybunał Skarbowy Koronny w Radomiu 1613-1763”

 

10. „Cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w Gulinie-Młynie”

 

11. „Poznaj świat – Chiny”

 

12. Fiat Lux. Od Wietelona do tomografu optycznego”

13. „Świat faraonów”

 

14. „Światłem malowane” wystawa zdjęć Artura Tabora”

15.
„RUINowAnie. Zamek Biskupów Krakowskich”

16. „Przeszłość – przyszłości. Ksiądz Jan Wiśniewski 1876 – 1943. W 70. Rocznicę śmierci.”

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle