muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Radom dn. 27.08.2018

MJM -ZP.26-4/D/2018     

 

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Muzeum  im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Postępowanie o wartości  zamówienia publicznego  poniżej 30 000 euro, prowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu z dnia 03 lipca 2017r. w związku z art. 4 ust. 8  ustawy – prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., tekst jednolity (Dz. U. z 2017r.  poz. 1579)

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle