muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Zakup i montaż bramki detekcyjnej w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację w roku 2020 projektu pn.: „Zakup i montaż bramki detekcyjnej w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu” w kwocie : 11 081,90 zł.

 

Dzięki realizacji zadania osiągnięty został cel statutowy, jakim jest między innymi ochrona zbiorów Zakup i montaż bramki detekcyjnej stanowi zabezpieczenie pracowników, a przede wszystkim eksponatów gromadzonych i prezentowanych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Konstrukcja bramki pozwala dokładnie zidentyfikować wszelkie zagrożenia takie jak: ostre narzędzia, przedmioty oraz broń palną. Ponadto w czasie zagrożenia epidemiologicznego bardzo istotna jest zainstalowana w bramce funkcja bezdotykowego pomiaru temperatury ciała, co pozwala na eliminowanie potencjalne osoby zarażone COVID-19. Dzięki realizacji zadania znacznie wzrosło bezpieczeństwo osób i mienia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, co w szerszym kontekście stanowi ochronę dziedzictwa kulturowego.

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle