muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Zakup mobilnych nawilżaczy powietrza

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzymało dotację ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację w roku 2018 zadania pn.: „Zakup mobilnych nawilżaczy powietrza” w kwocie : 56 000,00 zł.

W ramach zadania zakupione zostały cztery mobilne nawilżacze do sal wystawienniczych muzeum. Dzięki realizacji zadania osiągnięty został cel statutowy, jakim jest między innymi ochrona zbiorów. Poprzez zastosowanie odpowiedniej liczby nawilżaczy powietrza możliwe jest utrzymanie stabilnych warunków klimatycznych- właściwego poziomu wilgotności względnej powietrza na salach wystawowych, co eliminuje wahania wilgotności i zapobiega destrukcji eksponatów wykonanych z materiałów higroskopijnych. Przechowywanie zbiorów muzealnych w odpowiednich warunkach zapewniających właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo konserwatorskie wiąże się z możliwością dostępu do eksponatów muzealnych w celach wystawienniczych i edukacyjnych, co w szerszym kontekście stanowi ochronę dziedzictwa kulturowego.

 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle