muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Zakup specjalistycznego samochodu ciężarowego dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Znak sprawy  MJM-III-ZP.26-2/D/2019                                                                                                               

Radom dn. 01.08.2019r

Zakup specjalistycznego samochodu ciężarowego dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  PRZEPROWADZANY ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2018 R., POZ. 1986 ZE ZM.)

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle