muzeum radom bip

650 lat Radomskiej Fary

Wystawa, której otwarcie miało miejsce 13 czerwca, potrwa do 31 stycznia 2011 roku.

Wystawa „650 lat Radomskiej Fary” zorganizowana została przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego przy współpracy  Stowarzyszenia Przyjaciół Radomskiej Fary


Projekt jest skierowany do wszystkich Radomian, a także miłośników  historii regionu i Polski w całym kraju oraz znawców i miłośników polskiej sztuki sakralnej.   

Prezentujemy  historię parafii i kościoła, wszystkie jej rozbudowy, przebudowę na początku XX wieku oraz zmiany wystroju wnętrza świątyni na przestrzeni 7 stuleci istnienia Fary.

 
Na wystawie zostały zgromadzone XVI - wieczne dokumenty związane z historią miasta i kościoła farnego oraz księgi liturgiczne znajdujące się obecnie w sandomierskim Archiwum Diecezjalnym i Bibliotece Diecezjalnej. 

Na wyróżnienie zasługują wspaniałe zabytki sztuki sakralnej związane z kościołem farnym: rzeźba Madonna z Dzieciątkiem  z  XV w., obraz „Jan Ewangelista” z ok. 1500 , obraz „Ukrzyżowanie” ok. poł. XVII w. Całość dopełniają obiekty zabytkowe z pobliskich kościołów, na które najprawdopodobniej promieniowała radomska Fara.
Spośród wielu cennych, gotyckich, renesansowych i barokowych dzieł należy wymienić gotyckie rzeźby, m. in.  Madonnę z Dzieciątkiem z Chlewisk, Pietę z Gostomii,  czy gotyckie obrazy sakralne np. Matka Boska z Dzieciątkiem z Mniszka. 


Zwiedzający poznają  działalność  Fary w społeczeństwie staropolskim, kiedy to była cenionym ośrodkiem życia religijnego, naukowego i działalności charytatywnej, prowadzonej
w  szpitalu św. Ducha. Tu działała ceniona szkoła parafialna (w renesansie zwana gimnazjum), tu także zbierały się  liczne bractwa, m.in.  tkackie, kuśnierzy, różańcowe…
 

Na wystawie pokazujemy wszystkie najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w mieście, a były związane z Farą. Przedstawiamy postać św. Kazimierza, patrona miasta, przybliżamy postać jego brata Fryderyka, który właśnie tutaj w 1495 roku otrzymał insygnia kardynalskie. Z dziejów nowszych przypomnimy m. in. fakt przekazania na potrzeby powstania kościuszkowskiego (1794 r.) drogocennych przedmiotów liturgicznych,  wizytę gen. Hallera w 1920 roku i inne.

 

Ekspozycja – zgodnie z zamierzeniem jej twórców – jest  bogato ilustrowana zabytkami sztuki sakralnej, gotyckiej i renesansowej oraz barokowej z regionu radomskiego,  terenów Małopolski oraz terenów ościennych. Prezentowane są wspaniałe zabytki sakralne z muzeów diecezjalnych  w Sandomierzu, Kielcach, Siedlcach…

Ilustracją dziejów miasta i kościoła są cenne eksponaty historyczne  z Muzeum Narodowego
 i Historycznego w Krakowie  oraz Biblioteki Jagiellońskiej (Statut Łaskiego, Chronica Polonorum Macieja Miechowity), Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (kopia unikatowego berła kardynalskiego Fryderyka Jagiellończyka) oraz  wielu innych muzeów.

Do najcenniejszych eksponatów należą m.in.: arcydzieła sztuki złotniczej fundacji Kazimierza Wielkiego: kielich i herma św. Marii Magdaleny, dar króla dla kościoła w Stopnicy, kielich i ornat fundacji Jana Długosza dla kościoła w Kłobucku, rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIV i XV w. z muzeów diecezjalnych w Sandomierzu i w Kielcach.   

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle