muzeum radom bip

Wystawy czasowe w muzeum radomskim w latach 2014-

2014

 

1. „Sarmacki skarb. Trybunał skarbowy koronny w Radomiu 1613 - 1763” - kontynuacja

2. „Piotrówka. Pamięć rodowodu”

3.  „Spotkanie z bajką”

4. „Jacek Malczewski – malarstwo z kolekcji prywatnej. W 160. rocznicę urodzin i 85. rocznicę śmierci”

5. „Kolekcja sztuki ludowej Samuela Fiszmana. Dar dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”

6. „Cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w Gulinie – Młynie”

7. „Kobiece oblicze świata”

8. „Czerwień  - gród między Wschodem a zachodem”

9. „650 rocznica przeniesienia Radomia z prawa średzkiego na prawo magdeburskie”

10. „Świat faraonów” – kontynuacja

11. „Homo Faber” 

12. „Zwierciadło saskie i prawo magdeburskie fundamentem Europy ” 

13. „Jan Nowak – Jeziorański 1914 – 2005. w stulecie urodzin”

14. „Cudze chwalcie swego nie znacie -  skarby Radomia. Przyroda, piękno i precyzja uchwycone inaczej. Retrospektywa 2009 – 2012” 

15. „Światłem malowane” wystawa zdjęć Artura Tabora” – kontynuacja 

16. „RUINowAnie. Zamek Biskupów Krakowskich” – kontynuacja

17. „Przeszłość – przyszłości. Ksiądz Jan Wiśniewski 1876 – 1943. W 70. Rocznicę śmierci.” – kontynuacja

18. „Otwórz oczy, usłysz nas. Naprawdę jesteśmy”

oraz wystawy stałe2015
 

1. Kultury pozaeuropejskie w zbiorach Muzeum im. J. Malczewskiego - wystawa stała

2. Kobiece oblicze świata - kontynuacja
 

3. O kobietach w sztuce współczesnej
 

4. Młoda Polska – Kobieta. Uroda, ubiór, codzienność.
 

5. Brudne sprawy. Rzecz o higienie.
 

6. Nikifor
 

7. Janusz Towpik. Czarodziej natury
 

8. Spowiedź z wierzeń artystycznych
 

9. Szopki bożonarodzeniowe
 

10. Wystawa absolwentów LO Chałubińskiego

11. Pola tętniące życiem
 

12. Kozica
 

13. Tatrzańska pocztówka
 

14. Świat toruńskiego piernika
 

15. Magiczny świat domków dla lalek
 

16. Ochrona dóbr kultury i środowiska

oraz wystawy stałe

 


2016

1. Janusz Towpik - czarodziej natury - kontynuacja

2. Spowiedź z wierzeń artystycznych - kontynuacja

3. Szopki bożonarodzeniowe - kontynuacja
 

4. Żyć sztuką
 

5. Radom w PRL-u
 

6. Z historii zabawek. Wspomnienia z dzieciństwa
 

7. Oswoić nieuniknione, przybliżyć nieznane. Obrzędowość i ceremoniał pogrzebowy na przestrzeni dziejów i kultur.

8. Tatrzańska pocztówka
 

9. Ochrona dóbr kultury i środowiska - kontynuacja

10. Przemoc i rytuał w neolicie
 

11. Kozica - kontynuacja

oraz wystawy stałe


2017

1. Oswoić nieuniknione, przyblizyć nieznane. Obrzędowość i ceremoniał pogrzebowy na przestrzeni dzijeów i kultur - kontynuacja

2. Przemoc i rytuał w neolicie - kontynuacja

3. Zwierzogrody Józefa Wilkonia


4. Poza kanonem - sztuka bez dyplomu

5. Dziedzictwo Puszczy Kozienieckiej

oraz wystawy stałe

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle