muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

Kierownik  - mgr Piotr Rogólski
Pracownicy: mgr Urszula Sierszyńska - Rogólska, mgr Nina Drab, mgr Izabella Surma

  
 

Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki jest działem Muzeum im. Jacka Malczewskiego od 1992 roku. Powstała w 1965 roku, jako Okręgowa Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki w Szydłowcu(Oddział Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach), potem funkcjonowała jako Międzywojewódzka Pracownia Konserwacji  Dzieł Sztuki, a następnie działała w strukturze Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.


Podstawowym zadaniem Pracowni jest zapewnienie właściwej opieki konserwatorskiej zbiorom muzealnym. Działalność ta obejmuje przede wszystkim prace konserwatorskie w pełnym lub częściowym zakresie oraz profilaktykę muzealną.  Celem działalności  profilaktycznej jest  tworzenie  optymalnych warunków  przechowywania  i eksponowania muzealiów  we współpracy z kustoszami zbiorów.  Prowadzone są systematyczne pomiary temperatury i wilgotności powietrza w salach i w magazynach, poprzez system czujników, a pomiary przekazywane są drogą radiową. Sprawowany jest nadzór w zakresie przestrzegania wymogów konserwatorskich podczas przemieszczania muzealiów przy organizacji wystaw oraz transportu. Konserwatorzy sporządzają również ekspertyzy i opinie o stanie zachowania obiektów w  związku z wypożyczaniem eksponatów.


Głównym celem konserwacji muzealiów jest przywracanie im walorów ekspozycyjnych, ochrona oraz zapewnienie integralności fizycznej, artystycznej i historycznej.  W zakres prac związanych z przywracaniem walorów ekspozycyjnych obiektów wchodzi m.in. usuwanie pociemniałych werniksów i przemalowań oraz scalenie kolorystyczne  ubytków warstwy malarskiej obrazów, jak również wykonywanie rekonstrukcji malarskich. Ze względu na różnorodny charakter zbiorów muzealnych w Pracowni wykonywane są konserwacje eksponatów malarstwa dawnego, sztuki współczesnej, archeologii, numizmatyki  i historii (głównie rzemiosło).  W ciągu 15 lat funkcjonowania Pracowni w MJM  poddano zabiegom konserwatorskim ponad 2000 eksponatów, w tym obiekty z innych muzeów, w związku z organizacją wystaw czasowych. Szczególnie owocna była współpraca z muzeami lwowskimi, gdy wykonano prace konserwatorskie  m.in. przy monumentalnych  obrazach: Panorama Warszawy ( 5 x 10 m), Panorama Lwowa (4,5 x 9 m), Bitwa pod Wiedniem (3 x 6 m), Bitwa pod Trembowlą. W dorobku Pracowni są także prace konserwatorskie przy dziełach sztuki sakralnej z kościołów Diecezji Radomskiej  m.in. monumentalny  obraz Św. Anna nauczająca Marię  (Jedlińsk), obrazy - Madonny  i Chrzest Jezusa z kościoła w Jastrzębi, obrazy - Św.Rocha  i Św.Mikołaja  (Jankowice), a także figura  Jezusa przy słupie  z kościoła farnego w Radomiu.

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle