muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Dział Edukacyjny

Kierownik Działu - mgr Mariusz Turczyk


Pracownicy:  mgr Joanna Ostrowska, mgr Piotr Zarzyka, mgr Marcin Kępa, mgr Paweł Janus, mgr Agnieszka Lewandowska, mgr Daniel Adamczyk, 

 

Zgłaszanie grup - tel. 362 56 94

 

W zakres działalności Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu wchodzi współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi znajdującymi się w Radomiu i okolicach oraz organizacja wraz z pracownikami merytorycznymi pozostałych Działów - odczytów, prelekcji i różnego rodzaju akcji dotyczących działalności muzeum i prezentowanych wystaw.

 

Zajmujemy się oprowadzaniem grup wycieczkowych, z którymi przeprowadzamy zajęcia związane z tematyką prezentowanych aktualnie wystaw. Staramy się urozmaicać naszą ofertę, dlatego zajęcia dotyczą historii sztuki, wiedzy o kulturze, historii i plastyki.

 

Ponadto przeprowadzamy lekcje muzealne związane z archeologią i historią naszego miasta (na wystawach: "Zanim powstało miasto" i "Był zamek").

 

Przybliżamy sylwetkę patrona naszego muzeum - Jacka Malczewskiego, organizując lekcje o nim na naszej stałej wystawie pt. "Jacek Malczewski".

 

Nasza oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzimy zajęcia z przedszkolakami - dzięki którym dzieci mogą zapoznać się z ofertą wystawienniczą muzeum. Lekcje muzealne przeprowadzamy dla szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i wyższych uczelni.

 

Dział nasz współpracuje z Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Wydziałem Edukacji przy Urzędzie Miejskim, oraz Kuratorium Oświaty.  W muzeum odbywają się spotkania z nauczycielami, którym prezentujemy aktualne wystawy, omawiamy proponowane tematy lekcji muzealnych, prowadzimy otwarty dialog i przyjmujemy propozycje. Pragniemy zainspirować nauczycieli w celu późniejszej popularyzacji naszych ekspozycji wśród młodzieży.

 

Do tradycji muzealnej weszły już zajęcia przeprowadzane wspólnie z Ośrodkiem Metodycznym - odbywają się tu spotkania nauczycieli, którzy prezentują w naszych podwojach swoje dokonania - projekty lekcji tematycznie związanych z prezentowanymi przez nas wystawami. Np. na wystawie "Podszepty z Trans - Atlantyka Witolda Gombrowicza" odbyło się tzw. "Szkolne czytanie Gombrowicza".

 

Organizujemy również rozmaite konkursy.
Oprowadzamy grupy wycieczkowe (ponad 10 osób), po uprzednim zapisaniu się

 
 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle