muzeum radom bip

Przetargi archiwum

2021-03-02

Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji c.o. w obrębie dziedzińca Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

2019-04-08

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji i pozwoleń na remont i przebudowę budynku Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, ul. Rynek 11

2020-07-08

Usługi konserwacji zabytkowych mebli na potrzeby wystawy stałej w Muzeum Historii Radomia

2020-06-17

Usługi konserwacji zabytkowych mebli oraz obiektów archeologicznych na potrzeby wystawy stałej w Muzeum Historii Radomia

2020-02-03

Kompleksowa restauracja zabytkowych mebli wraz z montażem w sali ekspozycyjnej w ramach zadania pn. „Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologi

2019-08-26

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego Volkswagen LT-46

2019-08-01

Zakup specjalistycznego samochodu ciężarowego dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

2019-03-25

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

2018-10-24

Usługa nadzoru konserwatorskiego nad realizacją inwestycji „Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno- historycznej ”

2018-10-08

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

2018-09-26

Usługi nadzorów związanych z realizacją inwestycji „Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno- historycznej ”

2018-09-12

Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno- historycznej”

2018-08-27

Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno- historycznej”

2018-08-27

„Zakup i montaż systemu ścian ekspozycyjnych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”

2018-08-27

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

2018-07-25

Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno- historycznej

2018-03-22

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce: Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

2017-09-19

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce: Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 589862-N-2017 z dnia 2017-09-18 r.

2017-09-01

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zakup i montaż rolet okiennych w budynku głównym Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”

2017-07-14

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego w ramach zadania pn.: Modernizacja wystawy stałej „Jan Kochanowski - duch miejsca, klimat epoki" w muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

2017-04-24

Dostosowanie budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego do wymogów przeciwpożarowych 2

2017-03-23

Dostosowanie budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego do wymogów przeciwpożarowych

2017-01-17

Plan zamówień publicznych

2016-09-22

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dwóch zabytkowych kamienic Gąski i Esterki w ramach zadania pn. "Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystaw

2016-06-08

Prace remontowe w budynku muzeum-skrzydło zachodnie2

2016-05-24

Prace remontowe w budynku muzeum – skrzydło zachodnie

2016-02-24

Opracowania koncepcji merytorycznej wystawy Archeologiczno-Historycznej usytuowanej w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w Radomiu rynek 4/5

2016-02-04

Przeprowadzenia badań archeologicznych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w Radomiu

2015-09-18

Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

2015-09-02

Remontu tarasu w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Rynek 11
Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle