muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Lekcje muzealne z oprowadzaniem

LEKCJE MUZEALNE


EDUKACJA MUZEALNA:

- Poznaj nasze muzeum – organizacja pracy w muzeum, omówienie i pokazanie pracy poszczególnych działów i pracowni. (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie)

 

- Dotknąć Malczewskiego. Dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki. Program skierowany do osób niewidomych i niedowidzących. Wykorzystanie audiodeskrypcji i tyflografiki. Warsztaty tworzenia kolażu – postać Chimery.

 

- Klub Młodych Odkrywców Sztuki – cykl zajęć niedzielnych dla rodzin (uczestnicy indywidualni)

 

HISTORIA

 

- Gotyk ziem polskich na tle gotyku europejskiego.

Powstanie gotyku związane było z rozwijającą się pod koniec średniowiecza kulturą dworską, rycerską i mieszczańską.

 

Lekcja historii połączona z ciekawą prezentacją multimedialną, podczas której uczniowie zapoznają się z genezą gotyku, poszczególnymi fazami jego rozwoju (Gotyk dzieli się na trzy okresy, których czas trwania był różny dla poszczególnych państw: gotyk wczesny, gotyk dojrzały, gotyk późny zwany płomienistym – flamboyant), regionalnymi odmianami (gotyk francuski, niemiecki, angielski, iberyjski, włoski, polski). czas trwania (45 min.)

Uczniowie po zajęciach będą znali podstawowe pojęcia związane z rozwojem stylu gotyckiego w architekturze, malarstwie i rzeźbie. Będą lepiej rozumieli epokę. Wyrobią w sobie szacunek dla dziedzictwa kulturowego swojej małej ojczyzny.

 

Zajęcia dedykujemy dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas VI-VIII szkół podstawowych.

Lekcje będą prowadzone przez Magdalenę Nosowską z Działu Sztuki oraz zastępcę dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu dr. Adama Duszyka.

 

 

 SZTUKA:
 

- Wstęp do analizy i interpretacji dzieł sztuki na podstawie Galerii Sztuki II połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku. (szkoły średnie, szkoły wyższe)

- Symbol w sztuce Jacka Malczewskiego. (szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły wyższe)

- Konteksty historii sztuki – prądy i kierunki w sztuce XIX i XX wieku. (szkoły średnie, szkoły wyższe)

- Młoda Polska – Stanisław Wyspiański – artysta wielu talentów (starsze klasy szkół podstawowych, szkoły średnie, szkoły wyższe)

- Polskie wzornictwo XX wieku (starsze klasy szkół podstawowych, szkoły średnie, szkoły wyższe)

- Życie i twórczość Jacka Malczewskiego. (szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły wyższe)

 - Młodopolskie nastroje – przenikanie się sztuk (literatura, malarstwo, rzeźba, sztuka użytkowa);  (szkoły średnie)
- Socrealizm. Sztuka w służbie propagandy. Zajęcia w wykorzystaniem technik multimedialnych poprowadzi dr Adam Duszyk. Czas trwania zajęć 2 x 45 min. Formy pracy: pogadanka z elementami wykładu i praca w grupach (malarstwo, literatura, film, plakat, architektura, muzyka). (zajęcia polecamy szczególnie klasom maturalnym o profilu humanistycznym)

 

PRZYRODA:
 

- Pory roku w życiu ptaków (wiosna, lato, jesień, zima) (szkoły podstawowe)

- Radomskie dinozaury. (przedszkola, szkoły podstawowe)

- Tajemniczy świat owadów. (przedszkola, szkoły podstawowe)

- Ptaki drapieżne. (szkoły podstawowe, szkoły średnie)

- Wędrówki ptaków. (szkoły podstawowa, szkoły średnie)

- Ciekawostki przyrodnicze w Radomiu - zwierzęta. (szkoła podstawowa)

- Dokarmianie ptaków. (przedszkola, szkoła podstawowa kl. I-III)

 

ARCHEOLOGIA:
 

- Mieszkańcy miasta średniowiecznego - rzemieślnicy (szkoły podstawowe, szkoły średnie)

 

HISTORIA POLSKI I NASZEGO REGIONU:
 

- Jagiellonowie w Radomiu. (szkoły podstawowe, szkoły średnie)

- Zabytki Radomia – omówienie i historia obiektów. Lekcji towarzyszyć będzie pokaz multimedialny oraz quiz sprawdzający wiedzę. (szkoły podstawowe)

- Piotrówka – fakty i mity. (szkoły podstawowe, szkoły średnie)

 - Najsłynniejsi Radomianie- prezentacja sylwetek. (szkoły podstawowe, szkoły średnie)

 

LEKCJE MUZEALNE W MUZEUM HISTORII RADOMIA

 

- Lokacja miast na prawie niemieckim na przykładzie Radomia

- Radom w czasach Jagiellonów

- Zamachy, konspiracja, powstania i rewolucje – metody walki Polaków z zaborca w epoce niewoli narodowej

- Przemysłowy Radom w XIX i XX stuleciu

- Radom na progu niepodległości

- Radom w okresie dwudziestolecia międzywojennego

- Ziemie polskie pod okupacją niemiecką podczas II wojny światowej

- Radom w literaturze pięknej

 

ETNOGRAFIA – ŚCIEŻKA REGIONALNA:
 

Poznaj zwyczaje swojego regionu:

- Zaduszki i Święto Zmarłych.

- Boże Narodzenie w regionie radomskim oraz dalsze wykłady i zajęcia związane z cyklem świąt w ciągu roku kalendarzowego.

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle