muzeum radom bip
20 lat mazowsze

Aktualności

Informujemy, że Muzeum im. Jacka Malczewskiego bierze udział w akcji „Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny” Akcja odbędzie się w dniach 15-17 marca br.

Ze względu na trwający w dalszym ciągu remont Biblioteka Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu będzie nieczynna do 31 marca 2019 r.
Cykl wykładów pracowników Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 2019

 

24 lutego - Mariusz Król – „Restauracja zabytków archeologicznych Wykorzystanie szkła akrylowego”

24 marca - Magdalena Nosowska – „Osobowość twórcza Rafała Malczewskiego”

28 kwietnia - Rafał Kuropieska – „Zwierzęta w mieście znane i nieznane”

26 maja – Grażyna Głuch - „Konserwacja porcelany”

23 czerwca – Damian Jendrzejczyk - „Polskie wzornictwo przemysłowe w czasach PRL-u”

7 lipca - Katarzyna Jendrzejczyk - „Przedstawienia maryjne w sztuce – omówienie wzorów ikonograficznych”

 

22 września - Krzysztof Skarżycki – „Glinice – dzielnica Radomia”

20 października - Marek Słupek – „Antropocen czyli szóste wielkie wymieranie”

24 listopada - Grzegorz Kościelniak – „Radom stolicą COP w okresie międzywojennym”

8 grudnia - Katarzyna Pacyna - Fituch „Radomska prasa w zbiorach bibliotek i MJM. Prezentacja unikatowych zbiorów radomskich czasopism”

Od 10 lutego zapraszamy na wystawę lalek pt. "Piastowie"

Wystawa obejmuje rody książęce i królewskie z linii Piastów od Mieszka I do Ludwika Węgierskiego. Postacie wykonane ręcznie z masy porcelanowej. Twarze indywidualnie zaprojektowane w oparciu o znane źródła historyczne. Stroje zgodne z ikonografią z tamtej epoki.

Całość wystawy zaaranżowana jest w scenerii średniowiecznego grodu obronnego. W otoczeniu królów przedstawione są całe ich rodziny: żony i dzieci. Wystawa prezentowana jako spektakl słowno - muzyczny typu światło i dźwięk. Tematy proponowane do realizacji w szkołach: nasze korzenie, nasze dzieje, dziedzictwo narodowe.

 

W marcu zapraszamy na wystawę "Arktyka, Antarktyda - polskie badania polarne.
,,Dotknąć Malczewskiego – dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki”

,,Dotknąć Malczewskiego – dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki” to projekt mający na celu przygotowanie pracowników do prowadzania działań edukacyjnych pod kątem pracy z osobami niewidzącymi i niedowidzącymi. Dodatkowym działaniem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz doskonalenie umiejętności językowych, do czego przyczyniać się mają zagraniczne wyjazdy studyjne oraz metodyczne kursy językowe.

Na przełomie października i listopada pracownicy Muzeum wzięli udział w metodycznych kursach językowych prowadzonych przez Executive Training Institute Malta – renomowana i uznana w Europie instytucja szkoleniowa. Intensywne plany szkoleniowe w międzynarodowym środowisku wpłynęły waloryzująco na poprawę umiejętności metodyczno-językowych pracowników. Uczestnicy ukończyli kursy otrzymując certyfikaty

Spotkania z osobami z innych krajów umożliwiały także dyskusje na tematy związane z wykluczeniem, włączeniem i przełamywaniem barier dla środowisk defaworyzowanych w tym osób niepełnosprawnych.  Z pewnością sama praktyka użycia języka obcego w rozmowie wpłynęła także na  wzrost kompetencji związanych z kreatywnością, komunikatywnością oraz budowaniem relacji w środowisku międzynarodowym. Obecność na Malcie sprzyjała zapoznaniu się z kulturą i historią tej pięknej wyspy. Podczas zwiedzania uczestnicy zwracali szczególną uwagę jak tamtejsze instytucje muzealne/kultury dostosowały się do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób z dysfunkcją wzroku.

 

 

Katalog „Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu” to prezentacja znajdującej się w Dziale Sztuki Nieprofesjonalnej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu kolekcji malarstwa. Jest ona uznawana za jedną z ciekawszych i

W katalogu zostały zaprezentowane wybrane prace 50 artystów ukazujące różne aspekty „sztuki bez dyplomu”, czyli sztuki nieprofesjonalnej, intuicyjnej, innej. Prace te przybliżają wieloaspektowość i złożoność tego gatunku. Różnorodność kolekcji to odzwierciedlenie pięćdziesięciu różnych osobowości, historii ludzkich, uczuć przelanych na płótno. Niezwykle interesujące życiorysy artystów, w większości połączone z traumatycznymi przeżyciami, niekiedy same w sobie będące gotowym scenariuszem filmowym były zaczątkiem procesu artystycznego twórców. Wszyscy – bez względu na wykształcenie i pochodzenie społeczne – są wybitnymi, autentycznymi i oryginalnymi artystami.

Katalog ten jest subiektywnym przeglądem najciekawszych i najbardziej reprezentatywnych prac, znajdujących się w bogatej kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

8.XII. br odbyła się promocja katalogu "Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu". Na konferencji prasowej zostało zaprezentowane nasze najnowsze wydawnictwo. Gościliśmy panią Alicję Mironiuk Nikolską z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - recenzentkę wydawnictwa, która podarowała do zbiorów naszego muzeum obraz Władysława Lucińskiego pt. "Zielony kot". Następnie odbyło się oprowadzenie po wystawie . Dziękujemy za przybycie. Album jest wydawnictwem bezpłatnym, dostępnym w naszym muzeum do wyczerpania zapasów.

 

tło e-riders motocykle