muzeum radom bip
20 lat mazowsze

Aktualności

Ze względu na chorobę pracownika Biblioteka Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu będzie nieczynna do odwołania.
Ogólnoeuropejski projekt scMODULES

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu bierze udział w ogólnoeuropejskim projekcie scMODULES, który prowadzony jest przez hiszpańską firmę MADPIXEL, wspierany i współfinansowany przez Komisję Europejską, Horizon 2020.

Celem projektu jest stworzenie aplikacji, dzięki której za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu, każdy zwiedzający będzie mógł spojrzeć na niektóre z prezentowanych w muzeum obrazy w zupełnie inny sposób. Każdy odwiedzający nasze muzeum otrzyma narzędzie, dzięki któremu zobaczy na obrazach to, co wcześniej można było zobaczyć jedynie w pracowni konserwatorskiej przy użyciu szkła powiększającego.

W sobotę 9 marca Madpixel, wykonał dokumentację fotograficzną 9 obrazów w bardzo wysokiej rozdzielczość ok 400 megapikseli.  Fotograf aby uzyskać tak wysoką rozdzielczość używał specjalnej aplikacji, która dzieliła fotografowany obraz w zależności od jego wymiarów na 15 do 48 pól. Każde takie pole zostało następnie sfotografowane aparatem cyfrowym o rozdzielczości 45 megapikseli, które za pomocą programów graficznych połączono w jeden obraz. W celu uniknięcia pomyłek przy fotografowaniu tak małych pól, fotograf używał specjalnego zaprojektowanego przez firmę Madpixel robota (ROB), który sterował aparatem. Efektem współpracy będzie aplikacja, która zostanie umieszczona na platformie SECOND CANVAS.

Jesteśmy trzecim muzeum w Polsce, po Muzeum Narodowym w Krakowie i Muzeum Narodowym Gdańsku które wprowadziło takie rozwiązanie. Ponadto mamy zaszczyt być w gronie innych 77 europejskich muzeów, biorących udział w tym projekcie.

 

     

       

    

Cykl wykładów pracowników Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 2019

28 kwietnia - Rafał Kuropieska – „Zwierzęta w mieście znane i nieznane”

26 maja – Grażyna Głuch - „Konserwacja porcelany”

23 czerwca – Damian Jendrzejczyk - „Polskie wzornictwo przemysłowe w czasach PRL-u”

7 lipca - Katarzyna Jendrzejczyk - „Przedstawienia maryjne w sztuce – omówienie wzorów ikonograficznych”

22 września - Krzysztof Skarżycki – „Glinice – dzielnica Radomia”

20 października - Marek Słupek – „Antropocen czyli szóste wielkie wymieranie”

24 listopada - Grzegorz Kościelniak – „Radom stolicą COP w okresie międzywojennym”

8 grudnia - Katarzyna Pacyna - Fituch „Radomska prasa w zbiorach bibliotek i MJM. Prezentacja unikatowych zbiorów radomskich czasopism”

,,Dotknąć Malczewskiego – dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki”

,,Dotknąć Malczewskiego – dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki” to projekt mający na celu przygotowanie pracowników do prowadzania działań edukacyjnych pod kątem pracy z osobami niewidzącymi i niedowidzącymi. Dodatkowym działaniem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz doskonalenie umiejętności językowych, do czego przyczyniać się mają zagraniczne wyjazdy studyjne oraz metodyczne kursy językowe.

Na przełomie października i listopada pracownicy Muzeum wzięli udział w metodycznych kursach językowych prowadzonych przez Executive Training Institute Malta – renomowana i uznana w Europie instytucja szkoleniowa. Intensywne plany szkoleniowe w międzynarodowym środowisku wpłynęły waloryzująco na poprawę umiejętności metodyczno-językowych pracowników. Uczestnicy ukończyli kursy otrzymując certyfikaty

Spotkania z osobami z innych krajów umożliwiały także dyskusje na tematy związane z wykluczeniem, włączeniem i przełamywaniem barier dla środowisk defaworyzowanych w tym osób niepełnosprawnych.  Z pewnością sama praktyka użycia języka obcego w rozmowie wpłynęła także na  wzrost kompetencji związanych z kreatywnością, komunikatywnością oraz budowaniem relacji w środowisku międzynarodowym. Obecność na Malcie sprzyjała zapoznaniu się z kulturą i historią tej pięknej wyspy. Podczas zwiedzania uczestnicy zwracali szczególną uwagę jak tamtejsze instytucje muzealne/kultury dostosowały się do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób z dysfunkcją wzroku.

 

 

tło e-riders motocykle