muzeum radom bip
20 lat mazowsze

Aktualności

Katalog „Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu” to prezentacja znajdującej się w Dziale Sztuki Nieprofesjonalnej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu kolekcji malarstwa. Jest ona uznawana za jedną z ciekawszych i

W katalogu zostały zaprezentowane wybrane prace 50 artystów ukazujące różne aspekty „sztuki bez dyplomu”, czyli sztuki nieprofesjonalnej, intuicyjnej, innej. Prace te przybliżają wieloaspektowość i złożoność tego gatunku. Różnorodność kolekcji to odzwierciedlenie pięćdziesięciu różnych osobowości, historii ludzkich, uczuć przelanych na płótno. Niezwykle interesujące życiorysy artystów, w większości połączone z traumatycznymi przeżyciami, niekiedy same w sobie będące gotowym scenariuszem filmowym były zaczątkiem procesu artystycznego twórców. Wszyscy – bez względu na wykształcenie i pochodzenie społeczne – są wybitnymi, autentycznymi i oryginalnymi artystami.

Katalog ten jest subiektywnym przeglądem najciekawszych i najbardziej reprezentatywnych prac, znajdujących się w bogatej kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

8.XII. br odbyła się promocja katalogu "Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu". Na konferencji prasowej zostało zaprezentowane nasze najnowsze wydawnictwo. Gościliśmy panią Alicję Mironiuk Nikolską z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - recenzentkę wydawnictwa, która podarowała do zbiorów naszego muzeum obraz Władysława Lucińskiego pt. "Zielony kot". Następnie odbyło się oprowadzenie po wystawie . Dziękujemy za przybycie. Album jest wydawnictwem bezpłatnym, dostępnym w naszym muzeum do wyczerpania zapasów.

 

NOWE DIORAMY PRZYRODNICZE - POLSKIE PARKI NARODOWE

W dniu 5 XII odbyła się konferencja prasowa na której przedstawiono oraz zainaugurowano udostępnienie dla zwiedzających nowych dioram przyrodniczych przedstawiających wybrane Polskie Parki Narodowe.

 

Polskie Parki Narodowe to cykl stałych ekspozycji/dioram przyrodniczych prezentujących wybrane, najciekawsze i najbardziej interesujące polskie parki narodowe, a mianowicie: Białowieski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy i Biebrzański Park Narodowy. Poszczególne sceny parkowe zostały zaaranżowane na tle fragmentu XIV w.  murów obronnych miasta stanowiących element dotychczasowej sali wystaw czasowych Działu Przyrody muzeum.

Ciąg tematycznych dioram otwiera symbolicznie obecny w tym miejscu już wcześniej element, w postaci okazu białowieskiego żubra „Popiwka”, jako przedstawiciela jednego z pierwszych gatunków, objętego w Polsce oficjalną ochroną gatunkową, zarazem mieszkańca obszaru będącego pierwszym polskim parkiem narodowym (1932 r.), a także rezerwatem biosfery, klejnotem światowego dziedzictwa przyrodniczego ustanowionym przez UNESCO.

Kontynuacją „białowieskiego” wątku jest zlokalizowana tuż za żubrem diorama ukazująca unikalny w skali Europy las pierwotny z mnóstwem zwalonych, próchniejących pni dających życie bogactwu entomofauny i mykoflory. Pośród gęstwy lasu wychyla się groźnym spojrzeniem sprężona do skoku sylwetka wilka-basiora. Gdzieniegdzie przemykają ptasim szelestem skrzydeł; dzięcioły trójpalczasty i białoszyi, trzmielojad i słonka.

Następnym powołanym do życia po parku białowieskim (i pienińskim) jest Tatrzański Park Narodowy (1954 r.), będący tematyką następnej dioramy.  Na tle krajobrazu Tatr, jedynych w Polsce gór typu alpejskiego będących częścią Karpat Zachodnich, widzimy m.in. kozicę, świstaka, czeczotki, siwerniaka, jaskrawe kwiaty ostróżki tatrzańskiej. Wątek górski kontynuuje diorama Karkonoskiego Parku Narodowego z tak charakterystycznymi dla parku gatunkami jak muflon (introdukowany), salamandra plamista, drozd obrożny czy widniejące w parkowym logo dzwonek karkonoski i goryczka trojeściowa.

Kolejna z odtworzonych w postaci dioram scenerii polskich parków narodowych to nadmorski brzeg z widoczną w pierwszym planie wodną tonią a w oddali ruchomą piaszczystą wydmą, wśród których zobaczymy morświna w pogoni za ławicą śledzi i małą foczkę szarą oganiającą się niezdarnie od natarczywej mewy żółtonogiej.

Finalną zamykającą sceną przeglądu polskich parków narodowych jest krajobraz nadbiebrzańskich rozlewisk z pobrzmiewającym w oddali godowym rechotem żab moczarowych i zielonych, żółtymi plamami kaczeńców i grążeli, zgrzytliwym trelem rokitniczki i świergotem potrzosa. Barwy, dźwięki, krajobrazy towarzyszą scenie starcia dwóch nastroszonych bojowników, której z dystansem przyglądaja się ich ptasi współtowarzysze: rycyk, kszyk i kulik wielki.

Cykl dioram polskich parków narodowych jest jednocześnie realizacją I etapu modernizacji i merytorycznego wzbogacenia istniejących od 2008 przyrodniczych wystaw stałych zrealizowanych w odrestaurowanym skrzydle południowym głównego budynku muzeum.

 

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania naszych nowych dioram przyrodniczych !!!

Projekcja filmu "Malowane Polski Zmartwychwstanie według Jacka Malczewskiego"

Projekcja filmu "Malowane Polski Zmartwychwstanie według Jacka Malczewskiego" odbędzie się w naszym muzeum w dniach 1 i 26 grudnia o godz. 12.00.

WSTĘP WOLNY

W celu popularyzacji filmu organizujemy specjalne projekcje dla grup zorganizowanych (liczących ponad 20 osób) na zamówienie. Projekcje są bezpłatne, terminy ustalamy telefonicznie  - 483625694

Film będzie również wyświetlany w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia - dokładny terminarz emisji jest dostępny na stronie internetowej "Elektrowni".

Od 1 grudnia zapraszamy na warsztaty świąteczne. Na zajęciach będziemy wykonywać z dziećmi ozdoby choinkowe, uczestnicy wysłuchają pogadanki na temat obyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

,,Dotknąć Malczewskiego – dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki”

,,Dotknąć Malczewskiego – dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki” to projekt mający na celu przygotowanie pracowników do prowadzania działań edukacyjnych pod kątem pracy z osobami niewidzącymi i niedowidzącymi. Dodatkowym działaniem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz doskonalenie umiejętności językowych, do czego przyczyniać się mają zagraniczne wyjazdy studyjne oraz metodyczne kursy językowe.

Na przełomie października i listopada pracownicy Muzeum wzięli udział w metodycznych kursach językowych prowadzonych przez Executive Training Institute Malta – renomowana i uznana w Europie instytucja szkoleniowa. Intensywne plany szkoleniowe w międzynarodowym środowisku wpłynęły waloryzująco na poprawę umiejętności metodyczno-językowych pracowników. Uczestnicy ukończyli kursy otrzymując certyfikaty

Spotkania z osobami z innych krajów umożliwiały także dyskusje na tematy związane z wykluczeniem, włączeniem i przełamywaniem barier dla środowisk defaworyzowanych w tym osób niepełnosprawnych.  Z pewnością sama praktyka użycia języka obcego w rozmowie wpłynęła także na  wzrost kompetencji związanych z kreatywnością, komunikatywnością oraz budowaniem relacji w środowisku międzynarodowym. Obecność na Malcie sprzyjała zapoznaniu się z kulturą i historią tej pięknej wyspy. Podczas zwiedzania uczestnicy zwracali szczególną uwagę jak tamtejsze instytucje muzealne/kultury dostosowały się do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób z dysfunkcją wzroku.

 

 

tło e-riders motocykle