muzeum radom bip
muzeum radom bip

Aktualności

 

Kilka ujęć z dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej zbliżającej się wystawie "Polscy Monachijczycy" ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B.G. Woźnickiego.

 

Dyrektor Leszek Ruszczyk zaprosił na wystawę wraz z kuratorem Igorem Chomynem, którego zaproszenie zostało odtworzone z nagrania przesłanego ze Lwowa.

Zaproszenie od profesora Tomasza Grodzkiego, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej możecie Państwo obejrzeć we wcześniejszym poście.

 

Więcej na temat samej wystawy powiedziała Paulina Szymalak-Bugajska, która z ramienia naszego Muzeum jest koordynatorką wystawy wraz z Magdaleną Kwiatkowską - Rzodeczko.

 

Wernisaż w następny czwartek, 5 października o godz. 17:00.

Mianem „szkoły monachijskiej” określano w dziejach sztuki polskiej artystów, którzy podjęli, bądź kontynuowali edukację w stolicy Bawarii.

 

Polscy studenci nie tworzyli jednolitej grupy artystycznej, podporządkowanej konkretnym regułom twórczym. Ich wyróżnikiem była narodowość oraz swoista „nuta polskości”, która ujawniała się w każdym z przedstawionych tematów w obrazie, a obejmujących: sceny historyczne, kompozycje symboliczne, portrety, sceny rodzajowe oraz pejzaż.

 

Brak Polski na mapie dziewiętnastowiecznej Europy oraz nieudane powstania narodowe, sprawiły, że wielu młodych, jak i ukształtowanych już twórców zdecydowało się na wyjazd do Monachium, tworząc tym samym największe skupisko Polonii artystycznej poza granicami nieistniejącego kraju.

Wystawa objęta patronatem honorowym profesora Tomasza Grodzkiego, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej .

 

Partnerem wystawy jest PGE Polska Grupa Energetyczna Grupa PGE

 

 

 

 

 

 


We czwartek 5 października 2023 roku o godz. 17:00 odbędzie się wernisaż naszej najnowszej wystawy Polscy monachijczycy. Dzieła pochodzą ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki.

 

Będziemy mieli wyjątkową okazję podziwiać 40 prac wybitnych polskich artystów, takich jak Kossak, Chełmoński, Malczewski czy Brandt.

Na wernisaż zaprasza dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Leszek Ruszczyk. Wystawa objęta została patronatem honorowym profesora Tomasza Grodzkiego Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej .

 

Partnerem wystawy jest PGE Polska Grupa Energetyczna.

 

 


W związku z rozpoczęciem prac związanych z wymianą pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu i w trosce o bezpieczeństwo osób zwiedzających koniecznym jest tymczasowe wyłączenie dziedzińca - muzealnego mini ogrodu botanicznego. Dzięki temu prace zostaną wykonane sprawnie bez zagrożenia życia i zdrowia osób zwiedzających.


 

Program "Kulturalna szkoła na Mazowszu" przedłużony w 2023 roku

Dotyczy: programu pn.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu”

 

Departament Kultury, Promocji i Turystyki (dalej: Departament) informuje, że Uchwałą nr 1601/438/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 26 września 2023 r.  zmieniającą uchwałę w sprawie programupn.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu” wprowadzono następujące zmiany:

 

  • rozszerzono grupę beneficjentów Programu o dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.)) tzw. „zerówki” wraz z opiekunami.

 

  • preferencyjna cena biletu, o którym mowa w Programie, nie obowiązuje w przypadku skorzystania przez uczestników z bezpłatnej oferty zgodnie z aktualnym cennikiem danej instytucji kultury (np. w przypadku zwolnienia
    z opłaty wstępu dla dzieci do lat 7 lub w dniu, w którym wejście do instytucji kultury jest bezpłatne).

 

 

Informujemy, że program "Kulturalna szkoła na Mazowszu" zostaje przedłużony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy do skorzystania z oferty od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Jednocześnie informujemy, że obowiązuje nowy wzór formularza zgłoszeniowego (załącznik do pobrania)

Zgłoszenia, które zostały dokonane według starego wzoru zachowują ważność.

 

Do udziału w programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. W programie mogą brać udział uczniowie z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami.

 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie w formie papierowej, w kasie muzealnej, zaakceptowanego przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę, zgłoszenia na skorzystanie z oferty kulturalnej. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej szkoły.

 

Kartę zgłoszenia szkoły do programu, zgodnie z nowym wzorem, należy wysłać na adres mailowyzazlotowke@muzeum.edu.pl.

Prosimy o uprzednie uzgodnienie telefoniczne wybranego terminu. Oceny zgłoszenia pod względem formalnym dokonuje instytucja kultury.

 

 

Do pobrania :

 

Uchwała 1601_438_23 z dnia 26.09.2023 r.

 

Program z zerówką

 

Program Kulturalna szkola na Mazowszu 

 

Program Kulturalna szkola na Mazowszu formularz zgloszeniowy

 

Za nami ekscytujący i pełen wrażeń wernisaż wystawy Rok polski (przyroda, kultura, praca, święta i obyczaje w malarstwie polskim 1850 – 1939), po którym emocje jeszcze nie opadły.

Dziękujemy, że odwiedzili nas Państwo tak licznie. Mnogość fascynujących prac sprawia, że można się nimi zachwycać po wielokroć, do czego oczywiście zachęcamy.

 

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia tej wystawy! To prawdziwa uczta dla miłośników twórczości wielu wspaniałych malarzy zgromadzonych na jednej sali wystawowej.

 

 

 

 

 

 

fot. Daniel Adamczyk

Dyrektor Leszek Ruszczyk zaprasza już 17 września 2023 roku ogodz. 17.00 na koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego.

Na Rynku w Radomiu, przed budynkiem Muzeum im. Jacka Malczewskiego, wystąpi zespół, który jest symbolem i kontynuacją polskiej tradycji. Zespół nazywany ambasadorem polskiej kultury. Będzie to koncert z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego i 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego, na który serdecznie zapraszamy wszystkich radomian. Wstęp wolny.

 

 

Już w piątek, 15 września o godz. 17:00 wernisaż „Rok polski (przyroda, kultura, praca, święta i obyczaje w malarstwie polskim 1850-1939)"

Zapraszamy Państwa na wernisaż najnowszej wystawy „Rok polski (przyroda, kultura, praca, święta i obyczaje w malarstwie polskim 1850-1939)" to kluczowa wystawa tegorocznych obchodów 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

 

Jest to prezentacja około 150 obrazów najwybitniejszych mistrzów polskiego malarstwa takich, jak Józef Chełmoński, Jacek Malczewski, Vlastimil Hofman, Leon Wyczółkowski, Stanisław Kamocki, Stanisław Witkiewicz, Kazimierza Sichulski, Ferdynand Ruszczyc, Wincenty Wodzinowski, Aleksander Kotis, Stanisław Czajkowski, Aleksander Gierymski i wielu, wielu innych.

 

Ekspozycja jest swego rodzaju opisem charakterystycznych dla danej pory roku obyczajów, obrzędów, podań i wierzeń. Zamknięty cykl kalendarzowy Roku polskiego to doskonały symbol nieustannego powracania do źródeł, do rodzimych tradycji, które stanowią podłoże i osnowę wszystkich treści naszego narodowego życia.

 

Ucieszą oko sielskie pejzaże: pola, jeziora, rzeki, góry i lasy. Prace polowe determinowane zmieniającymi się cyklicznie: jesienią, zimą, wiosną i latem przypomną nam o dawnych czasach, o szacunku dla pracy i ziemi, która nas żywi. W naszej kulturze narodowej zdumiewa bogactwo polskich świąt i obyczajów. Rok złożony z trzystu sześćdziesięciu kilku dni stanowi miarę czasu przyjętą przez ludzkość, narzuconą ruchem ziemi.

Wystawę ubarwiają i rozbudowują w dodatkowe wątki także inne muzealia etnograficzne oraz nawiązania literackie i poetyckie, które będziemy mogli oglądać.

 

Eksponaty pochodzą z Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Sztuki w Łodzi, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Wsi Radomskiej, a także ze zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz od prywatnych kolekcjonerów.

 

Kuratorzy wystawy: Ilona Pulnar-Duszyk i Adam Duszyk

Wystawa czynna do 31 grudnia 2023

 

Konferencja prasowa przed wystawą ,,Kwiaty wiśni - Samuraje”.

Dyrektor Leszek Ruszczyk na początek zaprosił na wernisaż, który odbędzie się w piątek 1 września 2023 o godz. 17:00.

Zauważył, że ta kolejna, bardzo oryginalna i egzotyczna ekspozycja, która wpisuje się w obchody jubileuszu 100-lecia muzeum, jest dobrą sposobnością do pokazywania muzealnych zbiorów z różnych działów. Czy to początek cyklu wystaw dotyczących różnych kultur pozaeuropejskich???


O szczegółach dotyczących wystawy, która zaprezentuje sto pięćdziesiąt eksponatów związanych z niezwykłym i tajemniczym światem japońskich wojowników, opowiedziała kuratorka wystawy - Katarzyna Jendrzejczyk.
Na wystawie zobaczyć będzie można przedmioty codziennego użytku, drzeworyty oraz uzbrojenie, takie jak włócznie naginaty, jūmonji yari, suyari. Nie zabraknie również łuków z pięknymi lakowanymi kołczanami. Oprócz tego na ekspozycji znajdą się elementy zbroi samurajskich oraz ashigaru (lekko uzbrojeni piesi żołnierze) takie jak maski mempo, ochraniacze gardła yodare-kaké czy hełmy, no i oczywiście to, co przede wszystkim kojarzy się z samurajami – broń biała, w tym tachi, katany, wakizashi, małe nożyki kozuki/kogatana oraz części składowe miecza, zwłaszcza niezwykle dekoracyjne tsuby (jelce), będące jednym z najbardziej pożądanych przedmiotów kolekcjonerskich.


Wystawę będzie można oglądać od piątku, 1 września do 10 grudnia 2023 roku w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.


fot. Daniel Adamczyk

 

 

 

 

Program "„Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”

Od 15 lipca do 31 grudnia 2023 r. wstęp do Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu będzie dla osób z niepełnosprawnościami kosztował jedynie 1 zł.

Z preferencyjnej ceny skorzystają też osoby im towarzyszące. „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Program został przygotowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Z preferencyjnej ceny biletu (1 zł brutto) mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności – musi być ona jednak potwierdzona legitymacją osoby niepełnosprawnej. Taką samą kwotę za bilet zapłaci opiekun faktycznie towarzyszący tej osobie. Każda z tych osób musi być mieszkańcem województwa mazowieckiego – co musi być potwierdzone wcześniejszym złożeniem oświadczenia w kasie muzealnej bądź wysłaniem na adres zazlotowke@muzeum.edu.pl

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat akcji, regulaminem programu oraz wzorem oświadczenia 

 

Do pobrania:

Regulamin

Lista instytucji

Oświadczenie

Mazowiecki Instytut Kultury

Co zmieniła w nas pandemia? Jak spędzamy teraz nasz wolny czas? Jak korzystamy z oferty kulturalnej? Weź udział w ankiecie Mazowieckiego Instytutu Kultury klikając w ten link https://naszwolnyczas.webankieta.pl/ i pomóż dostosować ofertę instytucji kultury do Twoich potrzeb i możliwości. Ankieta zawiera 19 pytań, a jej wypełnienie zabiera około 8-10 minut.

 

Wyniki tego oraz wielu innych badań znajdziesz na stronie Mazowieckiego Obserwatorium Kultury http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/

 

Bardzo dziękujemy za Twój czas

 

Jacek na wakacjach

 

Regulamin konkursu (PDF)

 

KOLEJĄ DO KULTURY

To już kolejny rok akcji "KOLEJĄ do KULTURY" organizowanej przez Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. , w której Muzeum im. Jacka Malczewskiego bierze udział. Jest to akcja promująca ciekawe kulturalne miejsca województwa mazowieckiego, które możecie Państwo zobaczyć na spotach emitowanych w pociągach Kolei Mazowieckich. Jednocześnie odwiedzając nasze Muzeum i okazując bilet na przejazd KM (którego termin ważności upłynął nie później, niż 30 dni przed datą zakupu biletu do Muzeum) jesteście Państwo upoważnieni do skorzystania ze zniżki i zakupu biletu na wszystkie wystawy w cenie 10 PLN.
Więcej informacji o akcji promocyjnej i partnerach na stronie:  https://dokultury.mazowieckie.com.pl

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle