muzeum radom bip
20 lat mazowsze

Niedzielę z archeologią

W najbliższą niedzielę, 20 lipca Muzeum wraz z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN Stanowisko Radom i Spółką „Rewitalizacja”   zaprasza  na pierwszą  „Niedzielę z archeologią”.

Tematem przewodnim eventu będzie historia Radomia odkrywana od kilku dziesięcioleci przez archeologów.

Pokażemy najstarszy, piastowski Radom epoki średniowiecza oraz kwitnący ośrodek czasów jagiellońskiego renesansu.

 Nowością będą odkrycia ekspedycji radomskiej Instytutu Archeologii i Etnologii  PAN,  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego  dokonane w ostatnich latach na cmentarzu grzebalnym z przełomu XVIII i XIX wieku (grodzisko „Piotrówka).

W kamienicach Gąski i Esterki (Rynek 4/5, Oddział Muzeum i m. Jacka Malczewskiego) odbędą się zajęcia dla dzieci: wykopaliska  dla najmłodszych, warsztaty tkackie i ceramiczne oraz prelekcja archeologiczna: Radom – szkice z dziejów. Prelekcja przybliży odkrycia archeologiczne związane z terenem na którym obecnie rozwija się nasze miasto, m. in. najstarsze znaleziska z epoki kamienia, skarby epoki brązu i osadnictwo z przełomu er.

12.00 – prelekcja „Radom-szkice z dziejów”

13.00 – wykopaliska dla najmłodszych

14.00- warsztaty tkackie i ceramiczne

Kamienica Starościńska,  ul. Grodzka 8 (wybudowana na zamkowym „domu wedle bramy”) wprowadzi państwa w klimat kolejnych epok: późnego średniowiecza, renesansu i okresu nowożytnego. Zobaczycie  jak wyglądał królewski zamek w Radomiu w wiekach XIV - XVIII, zaś końcowym akordem wizyty będzie prezentacja reliktów cmentarza z przełomu XVIII i XIX wieku, które będą  udostępnione w pomieszczeniach stacji archeologicznej Polskiej Akademii Nauk.

Osobnym wydarzeniem będzie możliwość przyjrzenia się gotycko-renesansowym reliktom radomskiego ratusza aktualnie odkrywanym przez archeologów ze spółki „Rewitalizacja” z o.o.

10.00 – 14.00 – zwiedzanie  ekspozycji  reliktów architektoniczno-archeologicznych założenia  zamku radomskiego ,, Dom wedle Bramy’’ ( „Rewitalizacja”  Sp. z o.o);

prezentacja znalezisk archeologicznych pochodzących z nowożytnego cmentarza odkrytego na grodzisku „Piotrówka”  (Instytut Archeologii i Etnologii  PAN Stanowisko Radom)

14.00 – 16.00 – zwiedzanie wykopalisk archeologicznych na radomskim  rynku – relikty gotycko-renesansowego ratusza.

Fotografie udostępnione przez „Rewitalizacja” Sp. z. o.o. i IAiE PAN w Warszawie  

tło e-riders motocykle