muzeum radom bip
20 lat mazowsze

Piotrówka. Pamięć rodowodu

Wystawa Piotrówka. Pamięć rodowodu w Muzeum im. Jacka Malczewskiego przybliża radomianom wyniki najnowszych badań prowadzonych na terenie grodu i okolicznych osiedli rozwijających się   w IX – XV w. nad Mleczną. Wystawa składa się z bogato ilustrowanych plansz tekstowych omawiających przemiany krajobrazu okolic grodu w okresie holocenu ( w tym: we wczesnym średniowieczu), zabudowę grodu i osad, strój i rozrywki dawnych radomian, ich codzienne zajęcia, najważniejsze rzemiosła, wymianę handlową z Europą i Azją, oraz militaria odkryte na Piotrówce. Prezentujemy najciekawsze zabytki odkryte przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie w trakcie badań milenijnych (1959 – 1974),  a także obecnych prac wykopaliskowych (2009 - 2012). Zwiedzający ekspozycję zobaczą szereg zabytków świadczących o wysokim poziomie życia dawnych radomian: importy czyli przedmioty przywożone przez kupców z różnych stron świata, wspaniałe ozdoby średniowiecznego stroju, a także przedmioty towarzyszące radomianom w życiu codziennym. Ważną częścią ekspozycji są eksponaty świadczące o rozwiniętym rzemiośle, wśród nich wyroby radomskich kowali, rogowników , bednarzy i garncarzy z okresu państwa pierwszych Piastów. Nowością są liczne zabytki (m.in. militaria i monety), wskazujące na ważną rolę tutejszego ośrodka w czasach ostatnich Piastów i w epoce Jagiellonów.
 

Wystawa przygotowana została we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz Gminą Miasta Radom. Towarzyszy jej obszerny katalog, na który składa się wstęp pióra wybitnego archeologia – mediewisty profesora Andrzeja Buko, dyrektora IAiE PAN oraz dwa artykuły przedstawiające najważniejsze odkrycia dawnych i współczesnych badań na Piotrówce autorstwa dr Barbary Fuglewicz i dr Macieja Trzecieckiego. W części katalogowej wydawnictwa znajdują się obszerne noty katalogowe  ponad  280   zabytków wraz z  fotografiami.

Podczas oglądania wystawy można obejrzeć filmy dokumentalne dotyczące Słowian: ("Świat Słowian", "Pierwsze państwa słowiańskie", "Słowianie i koczownicy", "W kręgu Światowida", "Żeglarze i piraci", "Poczatki państwa polskiego") oraz animowany film Tomasza Bagińskiego "Historia Polski", najmłodszych zapraszamy na "archeologiczny plac zabaw", gdzie mogą układać puzzle i uzupełniać malowanki o tematyce związanej z ekspozycją.Wystawa czynna jest od 24.01.2013 r. do końca roku.

Od 1 sierpnia br. na przestrzeni wystawy prezentowane są najnowsze odkrycia archeologiczne z Piotrówki.
Podczas tegorocznych wykopalisk przeprowadzanych przez naukowców z PAN IAiE pod kierownictwem dra Macieja Trzecieckiego wykopano m.in. wczesnośredniowieczny pochówek kobiecy, średniowieczne monety
i cały szereg ozdób oraz niezwykle rzadkie odkrycie, jakim jest czaszka zmarłego (XVIII/ XIXw.), na której prawdopodobnie przeprowadzono sekcję zwłok.
Wszystkie te zabytki pokazywane są w dwóch oddzielnych gablotach umieszczonych w przestrzeni wystawy, ekspozycji towarzyszą także fotografie wykonane podczas prac archeologicznych na Piotrówce,
w lipcu bieżącego roku.

Prezentowane eksponaty to również: krzyżyki - zawieszki, kabłączek, pierścionki, obrączka szklana, zawieszka dzwoneczkowa, groty strzał wykonane z kamienia i brązu. ciężarek, ołowiana plomba towarowa, przęślik kamienny, nóż żelazny, sprzączki i monety.
Zwiedzający ma niepowtarzalną okazję zobaczenia efektów pracy archeologów niemal od razu po dokonaniu niezwykle interesujących odkryć.

tło e-riders motocykle