muzeum radom bip
20 lat mazowsze

Poezja i Narracja Malarstwo Jerzego Kutkowskiego i Jarosława Miklasiewicza

Na wystawie prezentujemy twórczość dwóch znanych malarzy z kręgu „nieprofesjonalnych”: Jerzego Kutkowskiego z Radomia i Jarosława Miklasiewicza z Poznania.

Ich malarstwo jest pełne aluzji, symboliki, anegdoty i humoru. Wyrasta z refleksji nad naszym życiem codziennym.

Jerzy Kutkowski urodził się w 1950 roku w Radomiu, gdzie mieszka do dziś. W 1976 r. ukończył Pomaturalne Studium Reklamy w Warszawie i pracował jako projektant i realizator reklam. Wtedy też zaczął malować. Później ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie uzyskując dyplom z rysunku i fotografii i podjął pracę jako nauczyciel podstaw fotografii i filmu w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta i Szkole Plastycznej im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. W latach 80. przestał malować i zajął się rysunkiem oraz fotografią, tak, że pokazane na wystawie obrazy olejne prezentują zamknięty już etap jego twórczości. Jest też znanym w Radomiu regionalistą i społecznikiem. W jego malarstwie mieszają się różne nurty. Raz ironicznie, ale z właściwym sobie dystansem i humorem interpretuje peerelowską rzeczywistość, by innym razem przenieść widzów w świat poezji – wierszy Kazimiery Iłłakowiczówny, Juliana Tuwima, Andrzeja Bursy i innych poetów. Obrazy z tego nurtu, malowane pod koniec lat 70. należą do najważniejszych w jego twórczości. Wystawa ta odbywa się w roku jubileuszu czterdziestolecia pracy twórczej Jerzego Kutkowskiego.     

Jarosław Miklasiewicz urodził się w 1948 roku w Poznaniu, gdzie przez cały czas mieszka. Z zawodu jest technikiem budowlanym. W 1987 roku zrezygnował z pracy zawodowej i zajął się tylko malarstwem. Od 1983 roku posiada uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki do uprawiania zawodu artysty plastyka. Malował  „od zawsze”. Wykształcenie artystyczne zdobył samodzielnie. Czytał podręczniki i publikacje dotyczące technik malarskich i historii sztuki, oglądał obrazy w muzeach i galeriach, rozmawiał z malarzami po akademiach i pracował nad własnym stylem. W jego twórczości widać wyraźne odniesienia i fascynacje malarstwem Hieronima Boscha i Pietera Bruegela. Przedstawia pełne ludzi satyryczne scenki rodzajowe,  często rozgrywające się w małomiasteczkowej scenerii. Podobnie jak dawni mistrzowie kpi z otaczającej nas rzeczywistości. Nie jest to jednak obserwacja przepełniona goryczą, a raczej pełne pobłażania i zrozumienia spojrzenie na ludzkie przywary i słabostki.

Obaj artyści mieli wiele wystaw w kraju i za granicą. Ich obrazy znajdują się w znaczących kolekcjach polskich i zagranicznych. Zdobywali nagrody  np. prezentowany na wystawie obraz Jarosława Miklasiewicza – Leasing został uznany za Obraz Roku 2003 przez miesięcznik Art & Business.

 

Wystawa będzie czynna od 26 kwietnia do 22 lipca 2012 roku.

 

 

Komisarz wystawy – Małgorzata Jurecka

tło e-riders motocykle