muzeum radom bip

Wystawa projektów wyeksponowania reliktów Bramy Krakowskiej

Wystawa projektów wyeksponowania reliktów Bramy Krakowskiej, wg. wizji studentów Instytutu Urbanistyki i Architektury Politechniki Łódzkiej „Opus Regis Casimiri 1365-2010”

wspólne przedsięwzięcie Muzeum im. Jacka Malczewskiego i Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia. Pokazane są tu plany miasta kazimierzowskiego, dokumentacja z badań architektoniczno-archeologicznych prow. na Zamku Radomskim, około 20 projektów Politechniki Łódzkiej odbudowy Bramy Krakowskiej oraz dzieła artystów (głównie obrazy) dotyczące Kazimierza Wielkiego i miasta kazimierzowskiego…

Jednym z komisarzy wystawy jest Aleksander Sawicki – przewodniczący Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia.

Wystawa czynna do 31 maja 2010.

Wystawa zorganizowana w salach „Domu Esterki” i „Domu Gąski”, Rynek 4/5 

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle