muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

„Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy”

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzymało dotację ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację w latach 2018-2019 zadania pn.: „Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy” w kwocie : 189 912,00zł.

W ramach zadania zostanie wykonanych i zamontowanych  11 szt. dioram przyrodniczych

Na każdą z dioram mają się składać dermoplasty, preparaty i modele roślin, zwierząt i grzybów, wśród stylizowanych elementów scenograficznych nawiązujących z maksymalnym realizmem do rzeczywistych obiektów podłoża, (np.: tafla i toń wodna, żwir, głazy, kamienie, skiby zaoranej ziemi, przekrój glebowy), krajobrazu (tło fotograficzne).

Każda diorama będzie przykładowym wycinkiem danego środowiska/ ekosystemu, prezentującym zestaw organizmów roślinnych, zwierzęcych oraz grzybów, żyjących w systemie wzajemnych uwarunkowań i współzależności. Część z dioram będzie ukazywać: charakterystykę typu środowiska (diorama „Agrocenoza”), biologię danego gatunku na tle specyficznego dla niego biotopu (dioramy „Ptak i środowisko”, „Gniazdo drapieżnika”) czy też konkretny obszar chroniony (dioramy „Parki Narodowe”)

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle