muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Kulturalna szkoła na Mazowszu

Muzeum im. Jacka Malczewskiego bierze udział w programie "Kulturalna szkoła na Mazowszu". Zostały do niego zaproszone zorganizowane grupy szkolne z Województwa Mazowieckiego. Mogą one skorzystać z oferty wybranej instytucji kultury, w preferencyjnej cenie biletu - 1 zł brutto od jednego uczestnika.

https://mazovia.pl

 

W ramach programu, grupy szkolne mogą skorzystać z naszej oferty edukacyjnej: zwiedzania, lekcji, warsztatów. Nie dotyczy to występów gościnnych, okazjonalnych realizowanych przez podmioty/firmy zewnętrzne lun współorganizowane przez podmioty zewnętrzne (wykraczające poza aktualną ofertę).

 

Zasady działania: karty zgłoszenia szkoły do programu, zaakceptowane przez Dyrektora szkoły lub Zastępcę Dyrektora, szkoła składa w formie papierowej i/lub elektronicznej bezpośrednio na adres instytucji kultury (oswiatowy@muzeum.edu.pl), na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Programu.

 

Pliki do pobrania:
1. Opis programu
2. Karta zgłoszeniowa

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle