muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – Etap I dokumentacji

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzymało dotację ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację w roku 2019 zadania pn.: „Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – Etap I dokumentacja” w kwocie: 308 000,00zł.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa kompleksowej wymiany instalacji w budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Dokumentacja obejmuje projekty budowlane i wykonawcze z branż: architektoniczna, konstrukcyjna, elektryczna sanitarna. Zakres prac przewidzianych w projekcie do wykonania:

- inwentaryzacja istniejących w budynku instalacji,

- wymiana instalacji sanitarnej i C.O. i  wod.-kan.

- wymiana instalacji elektrycznej,

- wymiana instalacji niskoprądowych SSP, CCTV, SSWIN, LAN, P.poż.,

- system wentylacji mechanicznej,

- prace wykończeniowe tynków wewnętrznych, malowanie ścian, wykonanie podłóg, wymiana sanitariatów, modernizacja kotłowni, renowacja drzwi wewnętrznych podlegających ochronie konserwatorskiej i wymiana pozostałych drzwi wewnętrznych.

W ramach zadania skorzystano z  usług doradczych w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego, sprawdzenia i odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle