muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Modernizacja wystawy stałej „Jan Kochanowski – duch miejsca, klimat epoki”

Modernizacja wystawy stałej „Jan Kochanowski – duch miejsca, klimat epoki” w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

Projekt przewidywał modernizację wystawy stałej „Jan Kochanowski – duch miejsca, klimat epoki”, mieszczącej się w klasycystycznym dworku (parter, sutereny) oraz kaplicy Jabłonowskich (obok dworku). Główna koncepcja projektu zakładała zarówno zmianę treści merytorycznych, jak i aranżacyjnych czyli zmiany w warstwie scenograficznej, jak też dydaktyczno-poznawczej. Do wystawy wprowadzone zostały nowatorskie formy audiowizualne i interaktywne, które podniosły atrakcyjność przekazu.

Wnętrza sal muzealnych zyskały nową kolorystykę. Wymiana ekranów wystawowych na bardziej estetyczne, jak również konserwacja drewnianych posadzek podniosło w sposób spektakularny estetykę sal.

Wyeksponowane zostało znaczenie artefaktów przeszłości tzn. ważnych historycznie miejsc i obiektów związanych z rodziną Kochanowskich. Najcenniejsze pamiątki, tj. drzwi z zabudowy dworskiej Jana Kochanowskiego oprawione zostały w kamienny portal, podobnie lapidaria pochodzące z kaplicy rodzinnej w Sycynie prezentowane są na kamiennej podbudowie, jak też autentyczny fotel kurdybanowy z domu poety, prezentowany w pomieszczeniu nazwanym Gabinetem Poety.

Na ścianach wszystkich sal muzealnych wykonane  zostały napisy kaligraficzne z cytatami dzieł Kochanowskiego oraz tablice informacyjne. W Hallu naniesiona została metodą kaligrafii naściennej genealogia rodu Kochanowskich.

Wprowadzony został temat folwarku czarnoleskiego poprzez prezentację szkicowych rysunków z przedstawieniem typów zabudowy wiejskiej z końca XVI wieku oraz powiększonych drzeworytów, przedstawiających scenki w ogrodach, polach i zabudowie folwarcznej. Pozwoliło to na ukazanie życia poety w Czarnolesie jako szlachcica, gospodarującego na własnych łanach. Sala wyposażona została dodatkowo w pulpit interaktywny z grami, quizami, zagadkami, słowniczkiem wyrazów staropolskich, służący do celów edukacyjnych.

Kaplica przydworska zaadaptowana została w całości na tematykę psalmów jako największego wytworu geniuszu literackiego poety. Na tablicach wykonane zostały powiększone nuty psalmów z muzyką Mikołaja Gomółki, fragment listu z autografem Kochanowskiego. Kaplica zyskała charakter mini sali koncertowej, gdzie ustawicznie odtwarzane są psalmy w aranżacjach muzycznych.

Wystawa posiada również nowoczesną formę narracji poprzez wprowadzenie do niej urządzeń multimedialnych. W Sali Kształtowanie zainstalowany został ekran interaktywny  z mapą Europy, poprzez animację widz dociera do miejsc, które są związane z poetą poprzez życie rodzinne, edukację, podróże, działalność publicystyczną i służbę dworską. Także w Sali Obywatelskiej wykorzystana została technika filmowa. Na zamontowanym w tym pomieszczeniu monitorze odtwarzany jest monolog Kasandry w genialnej obsadzie aktorskiej tzw. „Okno Kasandry” . Do sal dworku zawitał także dźwięk. W Sali Czarnoleskiej wykorzystując emisję głosu przestrzennego odbiorca wprowadzany jest w klimat życia rodzinnego wraz z aktorską interpretacją „Pieśni świętojańskiej o Sobótce”. Do tego celu wykorzystany został zestaw nagłośnienia kwadrofonicznego.

Prace nad modernizacją wystawy stałej w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie trwały od 05.09.2018 do 19.12.2018 roku i przeprowadzone zostały ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt projektu wynosił 250 408, 16 zł, z czego koszty pokryte z uzyskanych środków finansowych MKiDN to 99 300,00 zł.

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle