muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Podziękowanie darczyńcy panu Andrzejowi Chałubińskiemu (wiceprezesowi Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków Żołnierzy 72 P.P. im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu)

Muzeum im. J. Malczewskiego powiększyło swoje zbiory związane z 72 pułkiem piechoty 
im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu. 23 maja 2023 roku miało miejsce przekazanie dwóch obiektów, które trafiły do muzealnej kolekcji. 
Pan Andrzej Chałubiński przekazał rzecz Muzeum w formie darowizny do Działu Historii dwa obiekty:
Obiekt 1 - pamiątkę rodzinną po tacie Wojciechu Chałubińskim. Jest to świadectwo ukończenia dywizyjnego kursu podchorążych rezerwy szkoły podchorążych przy 15 pp 
w specjalności „broń przeciwpancerna”. Dokument podpisał 21 lipca 1939 roku dowódca 
28 dywizji piechoty gen. bryg. Władysław Bończa – Uzdowski.  Został zmobilizowany 
1 sierpnia do radomskiego 72 p.p.. Jako dowódca plutonu przeciwpancernego przydzielonego 
do 3 batalionu, plutonowy podchorąży Wojciech Chałubiński przeszedł szlak bojowy 
w „Wojnie obronnej 1939 roku”. 
Dokument poddano pełnej konserwacji w Dziale Konserwacji MJM. Konserwację przeprowadziła pani Izabella Surma.  
Obiekt 2 - Orzełek z czapki polowej ppłk. Karola Chrobaczyńskiego dowódcy radomskiego 72 pp 
Jest to orzełek ręcznie wykonany haftem srebrnym bajorkiem i nicią bawełnianą 
na podkładce z sukna mundurowego. Orzełek noszony był na czapce polowej wz. 37 przez ostatniego dowódcę radomskiego 72 p.p. im. Dionizego Czachowskiego w okresie „Wojny obronnej 1939 roku” oraz w niemieckim obozie jenieckim Oflag II C Woldenberg. Orzełek podarowany był przez rodzinę ppłk. Chrobaczyńskiego.   
Obiekty przekazane zostały na ręce dyrektora Leszka Ruszczyka w obecności kustosza Działu Historii Mariusza Króla.
Dziękujemy!

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle