muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Promocja wydawnictwa ,,Radom-Wośniki stanowisko 2. Cmentarzysko kultury łużyckiej w regionie radomskim”.

25 listopada, godz. 12:00

Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Rynek 11

Promocja wydawnictwa ,,Radom-Wośniki stanowisko 2. Cmentarzysko kultury łużyckiej w regionie radomskim”.

Już 25 listopada najciekawsze wyniki badań na nekropoli łużyckiej przedstawi dr hab. Elżbieta Małgorzata Kłosińska z Instytutu Archeologii UMSC, autorka wydawnictwa „Radom-Wośniki, stanowisko 2. Cmentarzysko kultury łużyckiej w regionie radomskim”. Zainteresowani tematyką pradziejów naszego regionu będą mogli otrzymać także to wydawnictwo podczas spotkania. Po wykładzie zaprezentowany zostanie animowany film „Po śmierci ku słońcu” opowiadający o obyczajach pogrzebowych ludności zamieszkującej tereny nad Mleczną w epoce brązu i początkach epoki żelaza.

 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w latach 2017-2018 jest beneficjentem programu MKiDN w ramach działania: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych, zadanie pt. ,,Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach, stan. 2 pow. radomski, woj. mazowieckie”. Wsparcie na realizację zadania Muzeum otrzymało także od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle