muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji c.o. w obrębie dziedzińca Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w 2021r. otrzymało dotację ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie: 629 183, 67zł. na realizację zadania pn.: „Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji c.o. w obrębie dziedzińca Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”. W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlano-montażowe wymiany skorodowanych i zniszczonych zewnętrznych instalacji: sanitarnej, deszczowej i c. o. znajdujących się na terenie dziedzińca Muzeum. Roboty przeprowadzono pod nadzorem inwestorskim.

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle