muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Zakup 2 sztuk nawilżaczy powietrza

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzymało w 2022r. dotację ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Zakup 2 sztuk nawilżaczy powietrza” w kwocie : 35 325, 60zł.

Dzięki realizacji zadania osiągnięty został cel statutowy, jakim jest między innymi ochrona zbiorów. Poprzez zastosowanie odpowiedniej liczby nawilżaczy powietrza możliwe jest utrzymanie stabilnych warunków klimatycznych- właściwego poziomu wilgotności względnej powietrza na salach wystawowych, co eliminuje wahania wilgotności i zapobiega destrukcji eksponatów wykonanych z materiałów higroskopijnych. Przechowywanie zbiorów muzealnych w odpowiednich warunkach zapewniających właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo konserwatorskie wiąże się z możliwością dostępu do eksponatów muzealnych w celach wystawienniczych i edukacyjnych, co w szerszym kontekście stanowi ochronę dziedzictwa kulturowego.

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle