muzeum radom bip
muzeum radom bip

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO VOLKSWAGEN SHUTTLE

Nazwa sprzedającego:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Rynek 11, 26-600 Radom

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy Volkswagen 7HC T5 SHUTTLE KOMBI 1,9 TDI

Ilość osób: 9

Rok produkcji: 2005, data pierwszej rejestracji 02.12.2005r.

Moc: 77 KW

Pojemność silnika: 1896 ccm

Nr nadwozia: WV2ZZZ7HZ6X016724

Nr silnika: AXB112343

Przebieg:  360453 km

Nr rej:  WR75387

Kolor:  czerwony

Dodatkowe wyposażenie: Samochód wyposażony jest w ABS, klimatyzację, centralny zamek, autoalarm, poduszki powietrzne, radio, wspomaganie kierownicy.

Szacunkowa wartość została określona na podstawie analizy cen rynkowych osiąganych w obrocie rzeczami o podobnych właściwościach .  pojazdu wynosi 15.000,00 zł  netto. 

Cena wywoławcza  wynosi 15 000 zł. netto

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia
18 września 2018r. do godz. 12.00. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, tj. Muzeum im Jacka Malczewskiego w Radomiu Rynek 11, 26-600 Radom lub  ze strony internetowej muzeum: www.muzeum.edu.pl

Oferta powinna zawierać:

- Imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

- adres siedziby oferenta

- numer PESEL i NIP oferenta

- datę sporządzenia oferty

- oferowaną cenę

-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń,

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu Volkswagen SHUTTLE”.

Pozostałe informacje:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2018 roku o godz. 12.30, w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Rynek 11.

2. Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę.

3. W przypadku gdy oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę  odmówi podpisania umowy, Muzeum podpisze umowę sprzedaży z oferentem, który zaproponował kolejną pod względem ceny ofertę. 

4. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.

5. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.

6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

7. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu  tel 48 362 43 29 w. 102  

a) Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Łukasz Styczeń.tel. 504 923 578

b) Samochód można oglądać w dniach 13 -14.września 2018r. w godz. 1000 - 1400 w miejscu: Dziedziniec Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Partnerzy:
http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle