muzeum radom bip

Przetargi

2018-07-25

Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno- historycznej

2018-04-18

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce: Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy 2

2018-04-04

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy”

2018-02-09

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

2017-07-18

Plan zamówień publicznych- korekta
tło e-riders motocykle