muzeum radom bip

Wydawnictwa

„ Moja Dusza. Oblicza kobiet w twórczości Malczewskiego”, Szymalak- Bugajska P., wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego, Radom, 2019 Cena 100 zł

 

„Jacek Malczewski. Znany i nieznany ”, Pulnar – Ferdjani I., Szymalak – Bugajska P, wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego , Radom, 2013 Cena 80 zł

 

„Jacek Malczewski (1854 – 1929)”, Posiadała Z.K., wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego , Radom, 2009  Cena 52,50 zł

 

„Barwny świat zwierząt w zbiorach Działu Przyrody  Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu”, Kuropieska R., Marczyńska – Małek E., Słupek M. , wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego, Radom, 2019 Cena 110 zł

 

„Jolanta Owidzka. Włókno i przestrzeń”, praca zbiorowa pod red. Szewczuk M, wyd. Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum im. J. Malczewskiego , Radom, 2007  Cena 10 zł

 

„Rodzina”, Pinno A. , wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Radom, 2003 Cena 10 zł

 

„Z pamiętników starego subiekta”, Pulnar – Ferdjani I., wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego , Radom, 2009  Cena 10 zł

 

„ Lwów – miasto otwarte. 750 lat istnienia.”, katalog z wystawy listopad 2006 – kwiecień 2007, wyd. Muzeum  im. J. Malczewskiego , Radom,  2006  Cena 5 zł

 

„Kobiece oblicze świata. Wystawa w Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu październik 2014 – kwiecień 2015”, Kozdęba A., Pulnar – Ferdjani I., wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego ,Radom, 2014  Cena 5 zł

 

„ Talent, Pasja ,Intuicja”, Migdał J., Pular – Ferdjani I., Zieleziński A., wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, Radom,  2005  Cena  10 zł

 

„Z kart Historii Radomskiej Policji. W 90. Rocznicę uchwalenia ustawy o Policji Państwowej”, praca zbiorowa pod red. Kowalik S., wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego, Komenda Miejska Policji w Radomiu, Radom 2009  Cena 10 zł

 

„Nikifor. Wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, 23 czerwca- 13 września 2015”, Jurecka M., Radom, wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego, Radom, 2015     Cena 3 zł

 

„Radomskie ślady Jana Pawła II”, Kutkowski J., Rogólski P., Zieleziński A., wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego, 2008.    Cena 3 zł

 

„Oswoić nieuniknione, przybliżyć nieznane. Wystawa w Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, listopad 2016 – kwiecień 2017”, Kozdęba A., Pulnar- Ferdjani I., wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego , Radom, 2016   Cena 5 zł

 

„Przewodnik”, praca zbiorowa po red. Kościelniak G., wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego, Radom, 2008   Cena 10 zł

 

„Spowiedź z wierzeń artystycznych. Malarstwo Polskie z kolekcji prywatnej”, Nosowska M., wyd. Muzeum im. J. Malczewskiego, Radom, 2015  Cena 10 zł

 

„650 lat radomskiej Fary”, Kupisz D., Skubicha E., wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Radomskiej Fary, Radom, 2010  Cena 15,75 zł

 

„Trybunał Skarbowy Koronny w Radomiu 1613 – 1763”, Kwiecień E, Kupisz D., wyd. Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia, Miejska Biblioteka Publiczna im. J.A  i A.S. Załuskich w Radomiu, Radom, 2013   Cena 10 zł

 

„Janusz Towpik 1934-1981”, Łomnicka K.,Towpik- Roszkiewicz B.,wyd. Barbara Towpik – Roszkiewicz, Poznań, 2011  Cena 69 zł

 

„Cmentarzysko w Radomiu. Stanowisko 4. " W: Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia T.1, Kurasinski T., Skóra K., wyd. Instytut Archeologii i Etiologii PAN, Łódź, 2016   Cena 45 zł

 

,,Osada na stanowisku 4” ,W: Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia T. 2.  Michał Auch, Paulina Skorupska, Maciej Trzeciecki z udziałem Elżbiety Skubichy, red. Tadeusz Baranowski, Katarzyna Skrzyńska, Warszawa 2019  Cena 45 zł

 

„Radom i region radomski w świetle badań archeologicznych”, Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, t. XLIV, zeszyt 1-4, pod red. Cieslak- Kopyt M., Solarska K., wyd. Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom, 2010     Cena 28 zł

 

„Pod lupą archeologa. Zagadkowy gród w Radomiu”, Cieślak – Kopyt M., Dzięgielewska M., Farbiszewska A., Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna ”Profil Archeo”, Muzeum im .J. Malczewskiego, Pękowice – Radom, 2018    Cena 5 zł

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle