muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Muzeum Historii Radomia

Muzeum Historii Radomia to nowoczesna ekspozycja, łącząca tradycyjną formę muzeum z multimediami. W zabytkowych wyremontowanych kamienicach radomskiego Rynku powstała efektowna, trzykondygnacyjna wystawa, będąca efektem zarówno pracy historyków oraz muzealników, jak i specjalistów od identyfikacji wizualnej. Do tej ostatniej wykorzystano figury geometryczne, będące głównymi elementami składowymi sygnetu logo oraz piktogramów reprezentujących poszczególne sekcje wystawy. W świetle wydarzeń historycznych piktogramy symbolizują np. dominację Kościoła nad strukturą państwową; spojrzenie na Radom przez pryzmat religii, kultury i sztuki; miasto jako punkt centralny osadzony w strukturze państwowej, czy ruch robotniczy inspirowany przez ludzi.  Każdej epoce (i sali wystawienniczej) została także przyporządkowana inna barwa. Ważnym elementem identyfikacyjnym Muzeum Historii Radomia jest wielkoformatowy wydruk-legenda, objaśniający symbolikę i znaczenie ww. piktogramów.

 

Bogate, ponadtysiącletnie dzieje Radomia przedstawione zostały zarówno za pomocą historycznych artefaktów, jak i licznych filmowych i fotograficznych aplikacji (w dużej części dźwiękowych), łączących walor edukacyjny z grą i zabawą.

 

Na trzech kondygnacjach, poczynając od piwnic, prezentujemy dzieje Radomia od IX wieku (budowa piastowskiego grodu na Piotrówce) do końca II wojny światowej (ostatnim epizodem prezentowanym w naszym Muzeum jest słynne rozbicie więzienia Urzędu Bezpieczeństwa 9 września 1945 roku).

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle