muzeum radom bip

Enkolpion z grodziska Piotrówka,

Enkolpion z grodziska Piotrówka, jeden z najcenniejszych zabytków w kolekcji działu archeologii, unikatowe znalezisko na naszym terenie.

 

(gr. εγκόλπιον, en- na, kolpos – pierś, dosł. napierśnik) - relikwiarz, dwuczęściowa, otwierana kapsuła w postaci krzyża noszona na piersiach między innymi przez wschodnich (prawosławnych) chrześcijan. Przestrzeń wewnątrz enkolpionu służyła do przechowywania relikwii lub cytatów z Pisma Świętego. Radomski zabytek jest niemal kompletnie zachowany (uszkodzenie ogniwa zawiasu w dolnej części mogło wpłynąć na zagubienie relikwii).

Na awersie enkolpionu znajduje się reliefowe wyobrażenie Jezusa na krzyżu , zaś na rewersie przedstawienia pięciu medalionów z wizerunkami świętych (?). Górną część pionowej belki wieńczy charakterystyczny, ortogonalny guz i uszko

służące do jego powieszenia.

Relikwiarz pochodzi z XII-wiecznej Rusi - Cesarstwa Bizantyńskiego (?).

Zabytek odkryty w 2012 roku, podczas badań wykopaliskowych prowadzonych przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Został znaleziony na Piotrówce w centralnej części grodziska, w warstwach datowanych na XIII wiek.

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
http://radom.whitetaxi.pl/ http://www.nextit.com.pl/ http://www.lucz-bud.com.pl/ http://kulturaisztuka.pl/ http://www.itdot.pl/ http://news.hotelnihilnovi.pl/ www.4art.pl/ http://www.artservice.pl/ http://www.artinhouse.pl/ http://www.rafil.pl/ http://www.kombud.com.pl/ http://www.wacyn.com.pl/ http://binkowski.suzuki.pl/auto http://www.blu.com.pl/salony/radom http://www.paluchgroup.pl/
tło e-riders motocykle