muzeum radom bip

Informacja dla emerytów i rencistów

INFORMACJA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU

 

 

Szanowni Państwo,

Komisja Socjalna Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych informuje, że osoby, dla których przed przejściem na emeryturę lub rentę Muzeum było ostatnim miejscem zatrudnienia mają ustawowe prawo do korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Warunkiem jest dostarczenie do Komisji Socjalnej ZFŚS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2022 roku:

-oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, 

-informacji o rachunku bankowym, na który środki mają zostać przekazane.

Ww. wzory dokumentów dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej w załączeniu do niniejszej informacji lub w wersji papierowej w kasie Muzeum.

 

 

Komisja Socjalna

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

 

Dokumenty do pobrania :

 

Informacja dla emerytów i rencistów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w sprawie ZFŚS  

 

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej - ZFŚS

 

Nr rachunku bankowego

 

 

 

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle