muzeum radom bip
muzeum radom bip

Wydawnictwa archeologiczne

Wydawnictwa archeologiczne:

 • Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, Tom XLIV, 2010, zeszyt 1-4. ,,Radom i region radomski w świetle badań archeologicznych”, Radom 2010
 • Łukasz Oleszczak, Wojciech Twardowski ,,Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej”, seria  Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne t. 1, Kraków-Pękowice 2011
 • Elżbieta Skubicha (red.), ,,Piotrówka - pamięć rodowodu”, katalog wystawy, Radom 2013
 • Małgorzata Cieślak-Kopyt, Ireneusz Miraś  ,,Gulin-Młyn, stanowisko 1. Cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w regionie radomskim”, seria  Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 3, Radom-Pękowice 2013
 • Małgorzata Cieślak-Kopyt, Ireneusz Miraś  ,,Starożytne nekropole nad Radomką”, broszura popularnonaukowa, Radom-Pękowice 2013
 • Elżbieta M. Kłosińska ,,Radom-Wośniki, stanowisko 2. Cmentarzysko kultury łużyckiej w regionie radomskim”, seria  Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 7, Radom-Pękowice 2018
 • ,,Pod lupą archeologa: Zagadkowy gród w Radomiu”, wydawnictwo edukacyjne dla dzieci, Radom-Pękowice 2018

 

Publikacje zrealizowane na podstawie materiałów znajdujących się m.in. w dziale archeologii MJM:

 • Andrzej Buko, Dariusz Główka (red.), ,, Badania 2009”,  Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 1, Warszawa 2010
 • Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki  (red.), ,,Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych 2010 r.”, Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 2, Warszawa 2011
 • Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki  (red.), ,,Archeologia w obliczu wyzwań współczesności”, Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 3, Warszawa 2012
 • Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki  (red.),  ,,Ziemia niczyja - ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą”, Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 4, Warszawa 2013
 • Barbara Fuglewicz, ,,Początki Radomia. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy nad rzeką Mleczną”, Radom 2013
 • Tomasz Kurasiński, Kalina Skóra, ,,Cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4” , W: Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia T. 1, Łódź 2016
 • Michał Auch, Paulina Skorupska, Maciej Trzeciecki z udziałem Elżbiety Skubichy, ,,Osada na stanowisku 4”, W: Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia T. 2, red. Tadeusz Baranowski, Katarzyna Skrzyńska, Warszawa 2019

 • ,,Osada na stanowisku 4. Badania interdyscyplinarne”, W: Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia T. 3, red. Tadeusz Baranowski, Katarzyna Skrzyńska, Kalina Skóra, Warszawa 2020

 • Jacek Tomczyk (red.), ,,Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku”, Warszawa 2018
 • Wojciech Marciniak ,,Szlakiem grodzisk powiatu białobrzeskiego”.  Przewodnik archeologiczny. Radom 2019

 

Starozytne nekropole nad Radomka broszura (PDF)

 

Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej (PDF)

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle